Dovolujeme si Vás pozvat  na 3. ročník akce, kterou pořádáme v proluce na Bílkové  ulici v Boskovicích v sobotu 13.5.2023 Její součástí je ochutnávka židovských pokrmů, hudební produkce, tvořivé dílny, architektonická instalace, do jejíž tvorby se mohou všichni zapojit, a loutkové divadelní představení.