Poplatky za obecní systém odpadového hospodářství a poplatky ze psů

Na základě obecně závazné vyhlášky obce Voděrady se vybírají poplatky za obecní systém odpadového hospodářství a poplatky ze psů. V roce 2023 činí sazba poplatku za popelnici 750 Kč za osobu s trvalým pobytem ve Voděradech a 750 Kč za rekreační stavbu. Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa 150 Kč.                                                              Poplatky mohou občané platit v hotovosti v úředních hodinách Obecního úřadu nebo na účet obce číslo 184 723 878/0300. Do var.symbolu uveďte prosím číslo domu a do poznámky jméno plátce. Úhrada poplatků musí být provedena do 31. března 2023.

 

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 3.3.2023

* Ve středu 8.2.2023 se od 16:30 hod. uskuteční veřejné setkání zástupců projekční kanceláře OSSENDORF a zástupců ředitelství sinic a dálnic s občany obce Voděrady ve věci výstavby silnice I 73. Setkání se uskuteční v hospůdce na návsi. Občané jsou srdečně zváni.

Základní organizace českého zahrádkářského svazu v Drnovicích si Vás dovoluje pozvat na Zahrádkářský ples konaný v sobotu 11. února 2023 ve 20:00 hod. v Lidovém domě. K tanci a poslechu hraje hudba RETRO.

Novoroční besídka DS

Dětská skupina Voděrady uspořádala dne 26. ledna 2023 tzv. Novoroční besídku jako alternativu za Vánoční besídku, která byla zrušena kvůli vysoké nemocnosti dětí. Více než 50 návštěvníků mělo možnost si poslechnout básničky, písničky se zimní i vánoční tématikou. Nechyběla ani rozcvička našich předškoláčků, vystoupení kroužku angličtiny s tancem sněhuláků, děti ze třídy Sluníček dokonce rapovaly, předškoláčci z kroužku flétničky zahráli a zazpívali o zimě, nakonec společně Bublinky i Sluníčka uvařily Vánoce. Po skončení oficiální části besídky následovala neformální část s malým občerstvením, které připravily děti. Děkujeme, že jste přišli podpořit děti z dětské skupiny. V květnu při příležitosti besídky pro maminky se na Vás budeme opět srdečně těšit!

Foto a text Radka Horáková

« z 2 »

 

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 23.1.2023

* Drůbežárna Prace bude v sobotu 28.1.2023 v 10:15 hod. prodávat:                                        kuřice a kohouty různých barev za 240 Kč, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pok vykupovat králičí kožky – cena 15 Kč/ks

* Prodejna COOP bude 24.1 a 26.1.2023

* Dětská skupina Voděrady srdečně zve všechny na „Novoroční besídku“, která nahrazuje zrušenou „Vánoční besídku“, ve čtvrtek 26. ledna 2023 v 16:30 hod. do kulturního domu. Drobné občerstvení bude pro Vás připraveno. Těšíme se na společně strávené chvíle.

 

 

Hasičský ples

V sobotu 21. 1. 2023 se konal v kulturním domě tradiční hasičský ples. Jako vždy si pro návštěvníky plesu hasiči připravili bohatou malou i velkou tombolu. K poslechu a tanci hrála kapela PROROCK. Překvapením večera bylo jako vždy představení, které si hasiči pro všechny připravili. Tentokrát se jednalo o černobílý tanec. Hasiči se oblékli do speciálních černobílých trikotů, kombinace barev a tanečních kroků vytvořila zajímavý optický klam. Všem tanečníkům se dostálo zaslouženého potlesku.

« z 2 »