Kasička pomoci

Celková částka v „KASIČCE POMOCI“ činila 22 540 Kč. Podpora pro Mateřskou školu v Moravské Nové Vsi se zrodila při slavnostní akci „Pasování předškoláčků“, během níž děti i paní učitelky zatancovaly tanec „Jeruzalema challenge“ na podporu lidem zasaženým tornádem. V průběhu slavnostního dopoledne darovalo obecenstvo do dobrovolného vstupného 6 100 Kč. Po dohodě s vedením obce jsme umístili „KASIČKU POMOCI“ do místního obchodu po dobu letních prázdnin. Po pečlivém spočítání, za účasti vedení obce, předala vedoucí Dětské skupina Voděrady Mgr. Radka Horáková celkovou částku paní ředitelce Časné v pátek 10. září 2021. Finanční pomoc použijí na dovybavení tříd, pořízení hraček a her a dalších potřebných pomůcek. Paní ředitelka a celý kolektiv mateřské školy moc děkuje všem občanům Voděrad!