Sportovní kroužek – výlet na plavání pro děti a rodiče – lázně Boskovice

Podmínka účasti: chodit do kroužku (být členem TJ Voděrady), trvalý pobyt v obci Voděrady