Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška obce Voděrady č. 1/2011 – o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj – pdf