Změna vyhlášky č. 1/2012 o poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška obce Voděrady č. 1/2009 – změna a doplnění vyhlášky č. 2/2008 o poplatku za komunální odpad v obci – pdf