Nebezpečí otravy

Myslivecký spolek Sebranice upozorňuje občany na množící se případy trávení psů. Od prosince 2018 byly v lokalitě Podchlumí zaznamenány již čtyři případy otravy, z nichž dva skončily uhynutím psa. Poslední případ se stal večer 29. 5. 2019 a skončil tragicky. Laboratorním vyšetřením bylo zjištěno, že byl použit zakázaný jed KARBOFURAN. Proto Vás žádáme o zvýšený dohled nad Vašimi čtyřnohými přáteli a zvýšenou pozornost při pohybu nejen v této lokalitě.

V případě jakéhokoliv podezřelého nálezu, ponechejte tento na místě a kontaktujte Policii ČR, která celý případ vyšetřuje.

Děkujeme za spolupráci.

 

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Název veřejné zakázky:         Protipovodňová opatření obce Voděrady

Zadavatel zakázky:                Obec Voděrady

adresa:                                    Voděrady 160, 679 01 Skalice nad Svitavou

Zadavatel obec Voděrady oznamuje všem účastníkům výběrového řízení, údaje rozhodné pro výběr nejvhodnější nabídky.

oznámení o výběru nabídky 6-6-2019

Den otevřených dveří v DS Bublinky

V sobotu 8. června proběhl v Dětské skupině Den otevřených dveří.

Oprava silnice na Nových Poustkách

Na Nových Poustkách byla v týdnu dokončena oprava silnice. Díky ní je teď možné se na Nových Poustkách otočit. Ve fotogalerii můžete zhlédnout postup prací.

 

Rybářské závody

V sobotu 8. června proběhly na voděradském rybníku Rybářské závody. První místo mezi 11 dětmi obsadila Teresa Štefanková, na druhém místě skončil Tadeáš Kakáč a třetí příčku vybojovala Nikola Dufková. Největší rybu celého dne chytila Natálie Odehnalová. Odpoledne se mezi sebou utkali dospělí. První místo obsadil Martin Odehnal, druhá příčka patřila Petru Štefankovi a třetí největší počet ryb chytil Michal Dufek.

« 2 z 2 »