Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr byl vybudovaný v roce 2008 v prostorách za kulturním domem a je otevřen od dubna do listopadu každou sobotu od 9:00  do 11:00. Bezplatné odebíratelné složky odpadu jsou:

  • velkoobjemový odpad
  • kovový šrot
  • stavební suť
  • kameny a zemina
  • listí a zeleň ze zahrádek (pouze v září a  listopadu)

Sběrný dvůr