Tělovýchovná jednota

Tělovýchovná jednota Voděrady z. s.

Prakticky veškeré sportovní dění v naší vesnici je spojeno s místní tělovýchovnou jednotou. Její výbor pracuje v následujícím složení:

 • Opluštil Tomáš – předseda spolku
 • Kudláček Pavel – jednatel spolku
 • Souček Roman – člen
 • Pavel Radim – člen
 • Jančík Dušan – člen

Jednotlivé sportovní aktivity lze rozdělit na dvě skupiny. První je ryze amatérská, kde stačí pouze chuť po pohybu. Do druhé spadají dvě sportovní odvětví spojená s nutností registrace a účastí v organizovaných soutěžích.

Amatérská odvětví

 • jumping – cvičení na trampolínách dívek a žen v místním kulturním domě
 • tenis – na antukovém kurtu vedle kulturního domu

Organizované sporty

 • kopaná – využívá kulturního a sportovního areálu fotbalového hřiště
 • stolní tenis – jako herna slouží kulturní dům

Mimo pravidelná mistrovská utkání kopané a stolního tenisu se každoročně pravidelně pořádají:

 • turnaj v nohejbalu (začátek července)
 • turnaj v tenise (začátek července)
 • turnaj starých pánů (srpen – pouť)
 • turnaj ve stolním tenisu (poslední prosincový týden)

TJ Voděrady také každoročně organizuje pálení čarodějnic a pouťové zábavy.

Aktivity pro děti

Tělovýchovná jednota dále zajišťuje sportovní kroužek pro děti v školním a předškolním věku. Děti chodí sportovat každé úterý a čtvrtek. V zimním období chodí cvičit do KD. Vedoucími sportovního kroužku jsou Petr Topinka a Vlastimil Straka.

Pro děti se zálibou ve stolním tenisu je možné navštěvovat každé pondělí v KD kroužek stolního tenisu pro děti. Vedoucím kroužku stolního tenisu je Jan Novák.

Pronájem hřiště

V případě zájmu o pronájem areálu hřiště kontaktuje správce areálu:

 • Ilona Součková +420 723 713 762