MUDr. Mokrošová – dovolená

Ve dnech 20. – 22.3.2019 bude mít MUDr. Mokrošová dovolenou. Zastupuje MUDr. Marie Ryzí mezi 8.00 – 9.30 v ordinaci v Černé Hoře.

Narození dítěte prosím nahlaste na tel. čísle 516437380. Během zástupu není možné (GDPR) vystavit posudek o zdravotní způsobilosti.

Oznámení o zapojení obce do projektu „Protipovodňová opatření Voděrady“

Protipovodňová opatření obce Voděrady iformační plakát

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ VODĚRADY

        Předmětem projektu je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro obec Voděrady. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

     Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.177.364,- Kč bez DPH

     Projekt je podpořen z OPŽP, registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008301

     Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Nábor do fotbalového a sportovního kroužku

V sobotu 30. března od 14:00 hod proběhne v areálu Pod Lesem ve Voděradech nábor do fotbalového a sportovního kroužku. Trenéři Petr Topinka a Vlastimil Straka se už těší. Tréninky jsou plánovány na úterky a čtvrtky od 17 hodin.

Budeme se těšit a nachystáme Vám i drobné občerstvení. Sportu ZDAR, fotbalu zvlášť!!!

Dětský karneval

Šedesát šest masek se v sobotu 9. března 2019 sešlo v sále kulturního domu na 24. dětském karnevalu, který uspořádala Kulturní komise ve spolupráci s obecním úřadem. A program byl opravdu bohatý, zmíníme například průvod masek, soutěž ve skládání kostek, slalom s pingpongovým míčkem nebo tanec „kuřátka“. K tomu nemohla chybět mašinka, která se projela celým sálem i přísálím. Pokračování textu Dětský karneval

Ukliďme svět, ukliďme Česko ve Voděradech

Letos poprvé se ve Voděradech připojíme k celostátní akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Přijďte v sobotu 6. dubna 2019 v 9:00 ke KD Voděrady. Pojďme společně uklidit naši vesnici a její blízké okolí.

Po příchodu dostanete pytel na odpadky a přidělený úsek. Objednané jsou i pracovní rukavice pro dospělé a pro děti, ale bude jich omezené množství. Doporučujeme pevnou obuv.

Na akci budou pořizovány fotografie, které budou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách obce.