Likvidace váhy a vážního domku

Ve čtvrtek 19. září byla zahájena likvidace váhy a vážního domku.

Zkvalitnění hlášení

Pro zlepšení kvality hlášení prosíme občany, aby nahlásili případné nedostatky na nejbližším zařízení – nedostatečná nebo nadměrná hlasitost, překrývání se atd.  Všechny připomínky hlaste na OÚ – osobně, telefonicky nebo emailem.

 

Informace k rozšíření sběru odpadů

Od 10. 9. 2019 je ve sběrném dvoře za obecním úřadem sběrná nádoba na použitý kuchyňský olej a tuk. Oleje a tuky ukládejte v pevně uzavřených neporušených PET láhvích.

Dále lze od 10. 9. 2019 do sběrného dvora uložit ledničky, pračky, elektrické trouby, obrazovky PC, TV a drobnou  elektroniku – všechna zařízení musí být v kompletním stavu!

Sběr ořechů

Obecní úřad oznamuje, že od 10. 9. 2019 je možné zamluvit strom pro sběr ořechů. Stromy jsou označeny číslem. Budete-li mít o ořech zájem,  postačí na tel.  516 472 428  nahlásit číslo  ořechu. Jestliže si ořech zamluvíte, je nutné po sklizni shrabat listí a odvést je do kontejneru, který bude k tomu účelu přistaven v parku.

Cvičení jumping v KD

Od čtvrtka 3. října začne cvičení na trampolínkách (jumping) v kulturním domě. Cvičit se bude každý čtvrtek od 18 do 19 hod. Pokud máte zájem si přijít zacvičit, kontaktujte Pavlu Novákovou na tel. čísle 604 706 424.