Hlášení obecního rozhlasu ze dne 12.4.2024

Tělovýchovná jednota Voděrady srdečně zve všechny své příznivce na domácí zápas III. třídy mužů mezi týmy Voděrady – Lysice. Utkání se odehraje v NEDĚLI 14. 4. od 16:30 hod.

V neděli 21.4.2024 bude uzavřena místní knihovna.

Drůbežárna Prace bude v sobotu 13. 4. v 10:15 hod.  prodávat: mladé kuřice a kohouty, roční slepice,  brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny Mulard, krůty,krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky – cena 10 Kč/ks.

Hospůdka na návsi Vás srdečně zve na hudební večer s kapelou B-Niccol v sobotu 13. dubna od 19 hodin, vstupné dobrovolné.

Sbor dobrovolných hasičů zve spoluobčany na Jarní hasičskou zábavu, konající se               13. dubna od 21:00 hod v kulturním domě. K poslechu a tanci zahraje skupina Arcus.

Základní škola Voděrady zve předškoláky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy. Uskuteční se 16.4.2024 od 13:00 do 17:00 hod. K zápisu potřebujete občanský průkaz a rodný list dítěte. Více informací se dozvíte na webových stránkách školy a u pedagogů školy.

Od  15.4.2024  začnou probíhat odečty elektroměrů. Prosíme občany, kteří mají nepřístupný elektroměr a nebudou přítomni, o vylepení stavu elektroměru na přístupné a viditelné místo.

 

Výběr poplatků

Obecní úřad Voděrady oznamuje, že na základě obecně závazné vyhlášky obce Voděrady   o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se vybírají poplatky za směsný komunální odpad  a poplatky ze psů. V roce 2024 činí sazba poplatku za popelnici 750 Kč za osobu s trvalým pobytem ve Voděradech a 750 Kč za rekreační stavbu. Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa 150 Kč.                                                              Poplatky mohou občané platit v hotovosti v úředních hodinách Obecního úřadu nebo na účet obce číslo 184 723 878/0300. Do var.symbolu uveďte prosím číslo domu a do poznámky jméno plátce. Úhrada poplatků musí být provedena do 31. března 2024.

Ukliďme Česko, ukliďme Voděrady

Kus dobré práce odvedli dobrovolníci v sobotu 6. dubna na akci Ukliďme Česko, ukliďme Voděrady. Přesto, že se uklízí každý rok, našly se letos zase poklady – staré linoleum, kbelík lepidla, stará matrace, kusy železa, plastové potrubí, ale také zbytky z divočáka hozené v pytli do potoka. Za dnešek byla odvezena multikára a půl nepořádku. Část byla vytřízena (dřevo, kovy, nebezpečný odpad), zbytek skončil v odpadu velkoobjemovém. Všem zúčastněným patří velký dík za to, že obětují jedno dopoledne a věnují ho úklidu přírody.

Foto: Monika Švecová, Pavel Švec, Šárka Kudláčková

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 5.4.2024

Připomínáme občanům, že do 31.3.2024 měly být uhrazeny poplatky za komunální odpad a  poplatky ze psů.  Žádáme proto občany, kteří doposud poplatky neuhradili, ať tak učiní co nejdříve.

Od soboty 6.4.2024 bude opět otevřen sběrný dvůr s pravidelnou otevírací dobou každou sobotu od 8:00-10:00 hod.

Obec Voděrady se připojuje k aci „Ukliďme Česko“ a vyhlašuje „Ukliďme Voděrady.  Akce se uskuteční zítra 6. dubna 2024 od 9:00 hod. Sraz účastníků je před kulturním domem.  S sebou pevnou obuv a pracovní rukavice.

Hospůdka na návsi Vás srdečně zve na hudební večer s kapelou B-Niccol v sobotu 13. dubna od 19 hodin, vstupné dobrovolné.

Sbor dobrovolných hasičů zve spoluobčany na Jarní hasičskou zábavu, konající se               13. dubna od 21:00 hod v kulturním domě. K poslechu a tanci zahraje skupina Arcus.

Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 28. 3.  v 10:15 hod. prodávat: mladé kuřice a kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky – cena 10 Kč/ks.

TJ Voděrady  oddíl kopané sehraje v neděli utkání v Olomučanech od 15:00 hod.