Nábor do fotbalového a sportovního kroužku

V sobotu 30. března od 14:00 hod proběhne v areálu Pod Lesem ve Voděradech nábor do fotbalového a sportovního kroužku. Trenéři Petr Topinka a Vlastimil Straka se už těší. Tréninky jsou plánovány na úterky a čtvrtky od 17 hodin.

Budeme se těšit a nachystáme Vám i drobné občerstvení. Sportu ZDAR, fotbalu zvlášť!!!

Dětský karneval

Šedesát šest masek se v sobotu 9. března 2019 sešlo v sále kulturního domu na 24. dětském karnevalu, který uspořádala Kulturní komise ve spolupráci s obecním úřadem. A program byl opravdu bohatý, zmíníme například průvod masek, soutěž ve skládání kostek, slalom s pingpongovým míčkem nebo tanec „kuřátka“. K tomu nemohla chybět mašinka, která se projela celým sálem i přísálím. Pokračování textu Dětský karneval

Ukliďme svět, ukliďme Česko ve Voděradech

Letos poprvé se ve Voděradech připojíme k celostátní akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Přijďte v sobotu 6. dubna 2019 v 9:00 ke KD Voděrady. Pojďme společně uklidit naši vesnici a její blízké okolí.

Po příchodu dostanete pytel na odpadky a přidělený úsek. Objednané jsou i pracovní rukavice pro dospělé a pro děti, ale bude jich omezené množství. Doporučujeme pevnou obuv.

Na akci budou pořizovány fotografie, které budou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách obce.

Informace Finanční správy ČR

Již třetí rok Finanční správa České republiky umožňuje v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu.

Co služba zasílání údajů pro placení daně obsahuje?

Poplatník přihlášený k zasílání údajů pro placení daně e-mailem obdrží každoročně před splatností první splátky daně jednu e-mailovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu pdf. Tato informace obsahuje obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. V případě, že poplatník přihlášený k této službě neuhradí daň v zákonem stanoveném termínu a na základě toho mu vznikne nedoplatek na dani, obdrží na jím určenou e-mailovou adresu také vyrozumění o nedoplatku na dani. Poplatník může požádat o zasílání údajů pro placení daně pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílání těchto údajů na více e mailových adres jednoho poplatníka není umožněno. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e mailem, nebude zaslána složenka.

Kdo nemůže požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail?

Protože tato služba nahrazuje složenku pro placení daně, není určena pro poplatníky, kteří mají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a právnické osoby, které mají zřízenu datovou schránku, neboť ani v současné době se těmto poplatníkům složenka nezasílá.

Jak se přihlásit ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail?

Pro přihlášení k této službě je nutné využít tiskopis Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem (ke stažení zde), ale nejpozději do 15. března!

Všechny další informace a leták naleznete na webu na www.financnisprava.cz/email.

Masopust

Téměř čtyřicítka masek vyrazila v sobotu 2. března 2019 od kulturního domu na pochod obcí. Průvodu se zúčastnily Červené karkulky, medvěd, zdravotní sestry, farář, hasiči nebo figurky z „Člověče, nezlob se“. Peníze, které masky vybraly, se rozdají mezi voděradské děti. Děkujeme všem občanům za účast na této prastaré tradici a také všem, kteří přispěli. Pokračování textu Masopust