DIVVOOCH zve na Sněhurku a sedm trpaslíků

Divadlo voděradských ochotníků zve všechny své příznivce na svá představení pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků.

  • Obora – 25. ledna 2020 od 17:00
  • Žďárná – 1. února 2020 od 17:00
  • Vanovice – 2. února 2020 od 16:00
  • Křetín – 1. března 2020 od 16:00
  • Rozseč – 7. března 2020 od 17:00
  • Petrov – 14. března 2020 od 17:00
  • Zbraslavec – 21. března 2020 od 17:00
  • Drnovice – 28. března 2020 od 17:00

Pozvánka – Sněhurka a sedm trpaslíků

 

Setkání u Vánočního stromu

Obecní úřad Voděrady srdečně zve všechny občany na Štědrý den dne 24. prosince v 11, 00 hod. na  setkání u Vánočního stromu. Přijďte  si zazpívat koledy,  tradičně podávat se bude polévka a punč.  Domů si můžete odnést i „Betlémské světlo“.

Charitativní představení vyneslo 14 233 Kč

Divadelní spolek DIVVOOCH se v loňské sezóně rozhodl věnovat výtěžek z jednoho představení na dobrou věc a letos v nově vzniklé tradici pokračoval. Na charitativním představení v neděli 8. prosince vybrali ochotníci krásných 14 233 Kč, které poputují Psí záchytné stanici v Boskovicích. Dle slov zástupkyně stanice Adély Adámkové budou prostředky použity na nákup ohřívacích misek na vodu a na zateplení kotců pro psy.

 

Poděkování občanům

Chtěli bychom velmi poděkovat všem občanům za peníze, vybrané jako dobrovolný příspěvek při vánočním jarmarku a u rozsvěcení vánočního stromu. Částka vybraná při vánočním jarmarku činí 4.375 korun a u vánočního stromu se vybralo 6.694 korun. Tyto peníze jsou určené pro DS a ZŠ Voděrady.

Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka

V neděli 1. prosince uspořádaly Obecní úřad Voděrady, Sbor pro občanské záležitosti a SDH Voděrady slavnostní Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášskou nadílku. Úvodního slova se ujala Lenka Plevačová, která všechny přítomné přivítala a uvedla starostu obce, jenž zapálil první svíci na adventním věnci. Po něm už dostaly prostor děti. Zazpívaly vánoční písně a zarecitovaly básničky. Zvoněním zvonků nám také rozsvítily vánoční strom na návsi. Pokračování textu Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka

Vánoční jarmark

V sobotu 30. listopadu uspořádal Obecní úřad Voděrady a Sbor pro občanské záležitosti vánoční jarmark. Všechny přítomné přivítala místostarostka obce Zdena Watermanová. Návštěvníci si pak mohli prohlédnout připravené stánky s medem, medovinou, oblečením pro děti, sušenkami, trubičkami, marmeládami, taškami či vánočními svícny. Ve tři hodiny v sále utichl všechen ruch, protože přijelo divadlo KUFR a zahrálo „Vánoční hru aneb Co andělé zvěstovali.“ Pokračování textu Vánoční jarmark

Oznámení o zapojení obce do projektu „Protipovodňová opatření Voděrady“

Protipovodňová opatření obce Voděrady – informační plakát

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ VODĚRADY

        Předmětem projektu je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro obec Voděrady. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

     Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.177.364,- Kč bez DPH

     Projekt je podpořen z OPŽP, registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008301

     Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zkvalitnění hlášení

Pro zlepšení kvality hlášení prosíme občany, aby nahlásili případné nedostatky na nejbližším zařízení – nedostatečná nebo nadměrná hlasitost, překrývání se atd.  Všechny připomínky hlaste na OÚ – osobně, telefonicky nebo emailem.