Archiv autora: Miroslav Koudelka

A4 ZÚR JMK

Zveřejnění veřejné vyhlášky a pozvánka  na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „A4 ZÚR JMK“) a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A4 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území.

Vyhláška

Návštěva senátu

7. května brzy ráno odjelo 45 občanů z Voděrady a okolí do pražského Valdštejnského paláce, sídla Senátu, pod záštitou paní senátorky Vítkové a Dětské skupiny Voděrady. Od samého rána po celou cestu bylo jasné, že počasí se neumoudří celý den. Ale ani to nebyla překážka, a výlet jsme si nenechali zkazit.

V Senátu naši početnou skupinu přivítala paní senátorka Vítková, která nás vzala do hlavního Jednacího sálu, v němž jsme měli možnost zaujmout místa senátorů při schůzích Senátu. Vyslechli jsme si vše o senátních pravidlech, ale hlavně o palčivých problémech našeho regionu, kterými se senátoři zaobírají díky návrhům senátorky Vítkové.

Poté si naši výpravu převzala paní průvodkyně, která nás provedla po celém Valdštejnském paláci. Zasvěceně nás seznámila s celou jeho historií, ale i se senátními zákulisními historkami. Po opuštění paláce jsme navštívili Valdštejnskou zahradu, kde jsme měli možnost obdivovat Sala terrenu, vzrostlé duby, magnólie a javory, také pávy a různé druhy ryb.

Před odjezdem zpět na Moravu nám zbyl ještě čas na prohlídku krásné matičky Prahy.

Moc děkujeme paní senátorce Vítkové za pozvání!