Zastupitelé

Lubomír Lepka – starosta obceLubomír Lepka – starosta obce

Zdenka Watermanová - místostarostkaZdenka Watermanová – místostarostka

Miroslav Koudelka – zastupitel, předseda kontrolního výboru

Mgr. Radka Horáková – zastupitelka, členka finančního výboru

Pavel Švec – zastupitel, člen finančního výboru

Zdeněk Španěl – zastupitel, předseda finančního výboru

Miroslav Opluštil – zastupitel, člen kontrolního výboru

Jan Novák – občan,  člen kontrolního výboru