Zastupitelé

Lubomír Lepka – starosta obce
Lubomír Lepka – starosta obce
Zdenka Watermanová - místostarostka
Zdenka Watermanová – místostarostka
Jana Hasoňová - předseda finančního výboru
Jana Hasoňová – předseda finančního výboru
Miroslav Havelka - člen finančního výboru
Miroslav Havelka – člen finančního výboru
Petr Topinka - předseda kontrolního výboru
Petr Topinka – předseda kontrolního výboru
Zdeněk Španěl - člen kontrolního výboru
Zdeněk Španěl – člen kontrolního výboru
Ing. Miloslav Konečný - členové kontrolního výboru
Ing. Miloslav Konečný – člen kontrolního výboru