Zastupitelé

Lubomír Lepka – starosta obceLubomír Lepka – starosta obce

Zdenka Watermanová - místostarostkaZdenka Watermanová – místostarostka

Miroslav Koudelka

Mgr. Radka Horáková

Pavel Švec

Zdeněk Španěl

Miroslav Opluštil