Rybník – obnova

Obec Voděrady čerpala finanční prostředky na realizaci projektu „Rybník Voděrady – obnova“ ze dvou dotačních zdrojů:

Ministerstva zemědělství

Jihomoravský kraj