Archiv rubriky: Zpravodaj

Voděradské listy 1-6/2018

Vážení občané,

v letošním roce oslavíme 100. výročí vzniku samostatného Československa. Toto významné výročí si chceme připomenout oslavou, která se uskuteční 28. října 2018. Bude slavnostně zasazena lípa svobody.Lípa je národním stromem a také symbolem demokracie, lidské pospolitosti a národní hrdosti.

Lubomír Lepka

Voděradské listy 1-6/2018

Voděradské listy 7-12/2017

Vážení občané,

jménem obecního zastupitelstva Vám přeji do nového roku 2018 hodně zdraví, spokojenosti, mnoho osobních i pracovních úspěchů. Ať se vše daří, ať je to pro Vás rok plný lásky, štěstí a pohody. Děkuji všem, kteří se zapojili v roce 2017 do veřejného života v naší obci a podíleli se jakýmkoliv způsobem na brigádnických, sportovních či kulturních akcích.

Lubomír Lepka

Voděradské listy 7-12-2017

Voděradské listy 1-6/2017

Vážení spoluobčané,

další školní rok je za námi a nastává čas dovolených. Proto chci dětem popřát krásné prázdniny plné nezapomenutelných zážitků a všem ostatním léto plné radosti a odpočinku. Dva měsíce utečou jako voda, nás dospělé čeká návrat ke každodenním pracovním povinnostem a děti se opět vrátí do školních lavic. Je to právě škola, která obohacuje kulturní a společenský život v naší obci, kde naše děti navazují mezi sebou trvalá přátelství a v nejranějším věku získávají vztah k rodné obci.

Proto chci touto cestou oslovit rodiče budoucích prvňáčků, aby zvážili možnost umístit svoje děti do voděradské školy. Pokud bude ve škole zajištěn stanovený počet dětí, tak obec může získat dotace na opravu a provoz školy. Pouze společnými silami můžeme naši školu nadále rozvíjet.

Lubomír Lepka

Voděradské listy 1-6/2017

Voděradské listy 7-12/2016

Vážení spoluobčané,

stojíme na začátku nového roku a proto mi dovolte, abych Vám jménem svým i jménem zastupitelů obce popřál vše nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti, mnoho osobních i pracovních úspěchů a také hodně lásky a štěstí v novém roce 2017. Přál bych nám všem více tolerance, trpělivosti, empatie a pochopení pro druhé, aby mezi námi fungovaly pěkné přátelské vztahy.

Děkuji zastupitelům obce, zaměstnancům obce a knihovnicím za práci v roce 2016. Chci také poděkovat sboru dobrovolných hasičů, členům tělovýchovné jednoty, sboru pro občanské záležitosti, základní škole, dětské skupině Sluníčko, členům kulturní komise a všem ostatním, kteří se v minulém roce podíleli na kulturních, sportovních, brigádnických a společenských akcích v naší obci.

Lubomír Lepka

Voděradské listy 7-12/2016

Voděradské listy 1-6/2016

Vážení občané Voděrad,

dostává se Vám do rukou další číslo Voděradských listů, plné informací o dění v obci za první polovinu roku 2016. Myslím, že právě tento zpravodaj je důkazem toho, že se v naší obci opravdu něco děje, vždyť jinak bychom neměli o čem psát. Rád bych poděkoval všem, kdo se na této činnosti jakýmkoliv způsobem podílí a vytváří příjemné prostředí pro voděradské spoluobčany. Velký dík patří organizacím, spolkům a také jednotlivcům, kterým není život v naší obci lhostejný.

A protože nastává čas prázdnin a volna, dovolte mi, abych Vám popřál dny plné slunce, odpočinku a nových zážitků. Pěkné chvíle strávené s rodinou a přáteli a načerpání nových sil.

Lubomír Lepka

Voděradské listy 1-6/2016