Voděradské listy 1-6/2016

Vážení občané Voděrad,

dostává se Vám do rukou další číslo Voděradských listů, plné informací o dění v obci za první polovinu roku 2016. Myslím, že právě tento zpravodaj je důkazem toho, že se v naší obci opravdu něco děje, vždyť jinak bychom neměli o čem psát. Rád bych poděkoval všem, kdo se na této činnosti jakýmkoliv způsobem podílí a vytváří příjemné prostředí pro voděradské spoluobčany. Velký dík patří organizacím, spolkům a také jednotlivcům, kterým není život v naší obci lhostejný.

A protože nastává čas prázdnin a volna, dovolte mi, abych Vám popřál dny plné slunce, odpočinku a nových zážitků. Pěkné chvíle strávené s rodinou a přáteli a načerpání nových sil.

Lubomír Lepka

Voděradské listy 1-6/2016