Archiv rubriky: Úřední deska

Zveřejnění záměru – věcné břemeno – pozemek parc. č. 847/1

Obec Voděrady v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje tímto záměr zřízení věcného břemene dle smlouvy č. PR-001030069325/001-ELQA o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem umístění kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 847/1 v rozsahu dle geometrického plánu č. 476-6193/2022 ve prospěch společnosti EG.D, a.s.

784249_GP_00476

Zveřejnění záměru – věcné břemeno – pozemek parc. č. 327

Obec Voděrady v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje tímto záměr zřízení věcného břemene dle smlouvy č. PR-001030066462/002-SITL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem umístění kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 327 v rozsahu dle geometrického plánu č. 71-6121/2022 ve prospěch společnosti EG.D, a.s.

784249_GP_00471

Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 pro voliče v izolaci/karanténě z důvodu onemocnění COVID-19

Krajský úřad Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 8 odst. 3 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 informuje o umístění volebních stanovišť v Jihomoravském kraji.

Přehled umístění volebních stanovišť v Jihomoravském kraji z důvodu onemocnění COVID-19

Bližší informace k opatřením z důvodu onemocnění Covid-19 týkajících se voleb jsou dostupné zde