Archiv rubriky: Úřední deska

Záměr zřízení věcného břemene

Obec Voděrady v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje tímto záměr věcného břemeno stezky a cesty k pozemku parcela č. 268/39 a věcného břemene inženýrské sítě – vodovodní přípojky na pozemku označeného jako parcela č. 268/76 v katastrální území Voděrady u Kunštátu ve prospěch Moniky Pavelkové a Ondřeje Pavelky. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

Záměr Geometrický plán

Záměr zřízení věcného břemene

Obec Voděrady v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje tímto záměr zřízení věcného břemene za účelem umístění kabelového vedení NN na parcelách č. 268/96 a 265/6 ve prospěch společnosti EG.D, a.s. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu 2 000 Kč.

Záměr

Záměr pronájmu

Obec Voděrady v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje tímto záměr dlouhodobého pronájmu 10 let části parcely č. 335/43 v k. ú. Voděrady u Kunštátu, o hrubé výměře 30 m2.

Záměr