Archiv rubriky: Úřední deska

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření – Svazek obcí pro rychlostní komunikace R 43

oznámení o zveřejnění dokumentů – Svazek obcí pro výstavbu R43 – červen 2024

V souladu s novelou zákona č. 250/2000, Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamujeme, že níže uvedené dokumenty naleznete na internetových stránkách města Boskovice www.boskovice.cz v sekci Svazky obcí. V listinné podobě je dokument k nahlédnutí v úředních hodinách u tajemnice Svazku, kancelář č. 141 Městského úřadu Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice.

A4 ZÚR JMK

Zveřejnění veřejné vyhlášky a pozvánka  na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „A4 ZÚR JMK“) a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A4 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území.

Vyhláška