Archiv rubriky: Úřední deska

Opatření – nouzový stav

sbirka-č-176-26-10-2020

sbírka-č-174-23-10-2020

12-10-2020-usneseni-vlady-cr-ze-dne-8.-10.-2020-c-998-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-poskytovatelu-zdravotnich-a-socialnich-sluzeb

19.10._mz_narizeni-poskytovatelum-zdravotnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-21-10-2020

19.10._mz_noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-21-10-2020-do-odvolani

19.10._mz_zaznam-o-hospitalizovanem-pozitivnim-nalezu-v-isin-s-ucinnosti-od-21-10-2020

sbírka-č-169-19-10-2020

mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-13-10-2020-do-odvolani

sbírka-č-166-12-10-2020-mimořádné opatření

opatření vlády sbírka č-162 k datu 9-10-2020

nová opatření k datu 9-10-2020

sbírka-č-158-2020-30-9-2020-krizové opatření-nouzový stav

opatření-krajské-hygienické-správy-pro-jmk-1-10-2020

Změna úředních hodin obecního úřadu Voděrady

Usnesením  vlády České republiky č. 398 o přijetí krizového opatření uložila Vláda České republiky všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby ve všech svých pracovištích zahájily omezený provoz, mj. aby omezily osobní kontakt zaměstnanců s „adresáty veřejné správy“ na nezbytně nutnou úroveň, spočívající např. v příjmu dokumentů pouze v rámci pracoviště podatelny, je-li zřízena, a aby omezily rozsah úředních hodin orgánů  v rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod..

Obecní úřad Voděrady proto v souvislosti s tímto usnesením  omezuje úřední hodiny pouze na pondělí od 7:00 hod. do 12:00 hod. a středu od 14:00 hod. do 19:00 hod. Prosíme občany, aby zvážili nezbytnost osobní návštěvy úřadu. Pokud je to možné, využijte elektronickou formu komunikace emailem obec@voderady.cz  nebo úřad kontaktujte telefonicky +420516472428, +420776115745.

Děkujeme za pochopení.

Nová opatření MZ a KH JmK

23.09._mz_omezeni-hromadnych-akci-23.-9.-2020

23.09._mz_omezeni-stravovaci-a-ubytovaci-zarizeni-23.-9.-2020

nařízení-khsjm-22-9-2020-1

nařízení-khsjm-22-9-2020-2

nařizení-khsjm-22-9-2020-doporuceni

mimoradne-opatreni-narizeni-laboratorim-ke-sdelovani-vysledku-vysetreni

17.09._mz_noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani

17.09._mz_omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-19-9-2020-do-odvolani

mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani

mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani_0

Zveřejnění dokumentů Státního pozemkového úřadu

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů apodle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“), a dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 227/2018 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Voděrady u Kunštátu.

oznámení o zahájení změny BPEJ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – výzva

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014                                                      Ing. Miloslav Vaněk v.r.

generální ředitel

seznam nemovitostí

https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-up-brno