Obecní úřad

Obecní úřad

Obec je na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. Dalšími orgány obce jsou obecní úřad a starosta.

Kanceláře starosty a místostarostky
Kanceláře starosty a místostarostky

Kancelář Stávající podobu získala celkovou rekonstrukcí, jež se uskutečnila v roce 2002.

Sekretariát úřadu

Stálou zaměstnankyní úřadu je účetní, paní Soňa Konečná, která v úředních hodinách vyřizuje běžnou agendu úřadu.

Účetní
Účetní