Sbor dobrovolných hasičů

Historie SDH Voděrady

Počátky hasičů v naší obci spadají do začátku minulého století, ovšem zásadním zlomem se stal rok 1923, kdy žádal místní dobrovolný sbor hasičský obecní zastupitelstvo o poskytnutí místa na stavbu hasičského skladiště. K tomuto účelu byla vyhlédnuta zahrádka správce školy nacházející se na západní straně staré školní budovy. Správce školy pan František Rutar souhlasil s odstoupením tohoto pozemku s podmínkou, že mu bude zařízena zahrada v téže výměře na jižní straně obou školních budov, což se také stalo. Do nově zbudovaného skladiště (teprve později se vžil název„zbrojnice“) byla přesunuta veškerá, v té době místním dobrovolníkům, náležející technika. Ta byla podle potřeby obnovována z prostředků obecního rozpočtu.

K nejvýznamnějšímu nákupu techniky došlo v roce 2000, kdy byla z vyřazených zdrojů profesionálních hasičských sborů pořízena ŠKODA 706 a místní hasiči tak přestali být poprvé ve své historii závislí na zdroji vody v místech požáru. V roce 2009 byla od SDH Lysice zakoupena cisternová automobilová stříkačka CAS 25, která slouží dodnes. Mezi další techniku patří například čerpadlo PS 12, plovoucí čerpadlo Pavliš-Hartmann a 7 kusů hasicích přístrojů.

Kromě funkce„technické“se místní hasiči zapojují i do života společenského. V posledních letech se u příležitosti místní pouti stalo pravidlem pořádání pouťového poháru v požárním útoku, který je dnes již neodmyslitelnou součástí místních oslav. O významu místního sboru dobrovolných hasičů nejlépe vypovídá fakt, že v roce 2002 mu bylo svěřeno slavnostní defilé u příležitosti vysvěcení nového praporu obce, spojené se srazem rodáků.

Vybavení

  • cisternová automobilová stříkačka CAS 25 (zakoupeno 2009 od SDH Lysice)
  • čerpadlo PS 12
  • plovoucí čerpadlo Pavliš–Hartmann
  • 7 ks hasicích přístrojů atd.

SDH Voděrady