Veřejná vyhláška – doručení nového návrhu územního plánu Voděrady

V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona pořizovatel doručuje Druhý návrh ÚP Voděrady a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.

veřejná vyhláška