Voděradské listy 7-12/2016

Vážení spoluobčané,

stojíme na začátku nového roku a proto mi dovolte, abych Vám jménem svým i jménem zastupitelů obce popřál vše nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti, mnoho osobních i pracovních úspěchů a také hodně lásky a štěstí v novém roce 2017. Přál bych nám všem více tolerance, trpělivosti, empatie a pochopení pro druhé, aby mezi námi fungovaly pěkné přátelské vztahy.

Děkuji zastupitelům obce, zaměstnancům obce a knihovnicím za práci v roce 2016. Chci také poděkovat sboru dobrovolných hasičů, členům tělovýchovné jednoty, sboru pro občanské záležitosti, základní škole, dětské skupině Sluníčko, členům kulturní komise a všem ostatním, kteří se v minulém roce podíleli na kulturních, sportovních, brigádnických a společenských akcích v naší obci.

Lubomír Lepka

Voděradské listy 7-12/2016