Archiv autora: Lubomír Lepka

Voděradské listy 1-6/2018

Vážení občané,

v letošním roce oslavíme 100. výročí vzniku samostatného Československa. Toto významné výročí si chceme připomenout oslavou, která se uskuteční 28. října 2018. Bude slavnostně zasazena lípa svobody.Lípa je národním stromem a také symbolem demokracie, lidské pospolitosti a národní hrdosti.

Lubomír Lepka

Voděradské listy 1-6/2018

Informace

V souvislosti s konáním motosrazu Kiliangang navezli organizátoři bez vědomí obce nad hřiště suť, která bude sloužit po dobu srazu k přechodu do horní části. Po dohodě s organizátory  bude po srazu suť odstraněna a celá plocha bude uvedena do původního stavu.