Kalkulace vodné, stočné za rok 2023

Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za předchozí kalendářní rok. Jedná se o porovnání plánované a skutečné kalkulace vodného a stočného za rok 2023 ve formátu stanoveném Ministerstvem zemědělství.

Kalkulace