Archiv autora: Lubomír Lepka

Hlášení obecního rozhlasu

Kontejner na biologický odpad bude od středy dne 21.října 2020 do pátku 23. října 2020 umístěn na křižovatce „Stará poustka“.

Upozorňujeme všechny občany, že od pátku 23. října je knihovna z důvodu vládních opatření až do odvolání uzavřena.

Ve čtvrtek dne 22. října 2020 bude v době od 7:00 hod. do 14:00 hod. přerušena v celé  obci Voděrady dodávka pitné vody. V  uvedeném čase bude prováděna instalace  ATS čerpadla do vodojemu pro obec Voděrady, po provedení instalace bude ihned dodávka vody obnovena.

Podzimní termín odvozu nebezpečného odpadu ve Voděradech bude v sobotu dne 7. listopadu 2020. Nebezpečný odpad k odvozu se bude soustřeďovat pouze u pracovníka sběrného místa za kulturním domem ve Voděradech ve dvou termínech: sobota dne 31. října 2020 a sobota dne 7. listopadu 2020 vždy v době od 09:00 hod. do 11:00 hod. Nepotřebné elektrozařízení se nadále odebírá jen v  kompletním  stavu,  nerozebrané a to  každou sobotu ve sběrném místě za KD Voděrady v době od 09:00 hod. do 11:00 hod..

Změna úředních hodin obecního úřadu Voděrady

Usnesením  vlády České republiky č. 398 o přijetí krizového opatření uložila Vláda České republiky všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby ve všech svých pracovištích zahájily omezený provoz, mj. aby omezily osobní kontakt zaměstnanců s „adresáty veřejné správy“ na nezbytně nutnou úroveň, spočívající např. v příjmu dokumentů pouze v rámci pracoviště podatelny, je-li zřízena, a aby omezily rozsah úředních hodin orgánů  v rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod..

Obecní úřad Voděrady proto v souvislosti s tímto usnesením  omezuje úřední hodiny pouze na pondělí od 7:00 hod. do 12:00 hod. a středu od 14:00 hod. do 19:00 hod. Prosíme občany, aby zvážili nezbytnost osobní návštěvy úřadu. Pokud je to možné, využijte elektronickou formu komunikace emailem obec@voderady.cz  nebo úřad kontaktujte telefonicky +420516472428, +420776115745.

Děkujeme za pochopení.

Nabídka odběru kompostu z kompostárny v Drnovicích

Obec Drnovice nabízí  Z D A R M A  k odběru kompost z místní kompostárny v Drnovicích. Kompost pro občany z Voděrad bude k dispozici v sobotu dne 17. 10. 2020 v době od 8:00 hod. do 12:00 hod..

Kompostárna bude volně přístupná a každý, kdo přijede, musí mít s sebou vlastní náčiní k odběru kompostu. Prosíme, aby si lidé kompost nepřesívali na místě, ale až doma, ať nedochází ke zbytečným prodlevám či případným frontám.

POCHOD ZA BLUDIČKOU

Dětská skupina Voděrady oznamuje, že vzhledem ke zhoršující se situaci a nouzovému stavu, je nucena zrušit tradiční podzimní akce tzn. drakiádu a loučení s letním časem. Ale aby jste nepřišli i o každoroční lampionový průvod, tak paní učitelky ze Sluníček a Bublinek pro Vás vymyslely POCHOD ZA BLUDIČKOU. Jedná se  o akci v rámci rodinné procházky o podzimních prázdninách. V průběhu dobrodružné stezky budete potkávat různé „příšerky“ Bludičky. U každé z Bludiček si budete moci vzít jednu kartičku. Ze všech kartiček si doma sestavíte obrázek🖼 Pro zpestření bludičkové stezky s dobrodružstvím si s sebou kromě dobré nálady můžete vzít i lampion (pro zachování tradice). Můžete nám třeba i zaslat fotografii na email ze stezky či sestaveného obrázku. Věříme, že si užijete podzimní procházku. Vaše paní učitelky.