Archiv autora: Lubomír Lepka

Opatření – nouzový stav

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

Hlášení obecního rozhlasu 22.3.2021

     Poslední jarní termín svozu nebezpečného odpadu ve Voděradech je v sobotu dne 27. března 2021, nebezpečný odpad se bude soustřeďovat pouze u pracovníka sběrného místa za kulturním domem ve Voděradech v sobotu dne 27. března 2021 v době od 09:00 hod. do 11:00 hod. 

     Změna provozní doby době sběrného dvoru Voděrady za KD: od dne 10. dubna 2021 bude sběrný dvůr otevřen pravidelně každou sobotu v době od 08:00 hod. do 10:00 hod. Nepotřebná elektronická zařízení se budou nadále odebírat ve dvoře ve stejnou dobu a to  jen v  kompletním  stavu a   nerozebrané.

     Pojízdná vinotéka Vinařství Holánek bude ve středu dne  24.3.2021 v době od od 19:00 hod. do  19:15 hod.  před prodejnou COOP Voděrady prodávat kvalitní moravská vína sudová i lahvová,  tento týden bude zvýhodněná cena na oblíbenou sladkou Pálavu 2019 za 150,–Kč a tradiční, suchý Ryzlink vlašský 2019 za 120,–Kč.

     Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 25. 3. 2021 v 10:15 hod.  prodávat u prodejny COOP Voděrady: kuřice, chovné kohouty, slepice ve snášce , krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky,  dále pak vykupovat králičí kožky – cena 10 Kč/ks.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A POPLATKY ZA PSA PRO ROK 2021

Poplatky za komunální odpad a za psy lze hradit elektronicky na níže uvedený účet, nebo osobně v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

Poplatky  na  účet obce Voděrady.

číslo účtu:                                  184723878/0300

variabilní symbol:                   popisné číslo rodinného domu

do poznámky vypište:           příjmení

Pro rok 2021 je finanční poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši 470,- Kč za osobu s trvalým pobytem a ve výši 470,- Kč za rekreační dům. Finanční poplatek za psa je  70,- Kč a za každého dalšího psa 100,- Kč, termín splatnosti je do 30. BŘEZNA 2021:

JARNÍ TERMÍN SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU VE VODĚRADECH JE 27. BŘEZNA 2021

Jarní termín svozu nebezpečného odpadu ve Voděradech bude v sobotu dne 27. března 2021.

Nebezpečný odpad k odvozu se bude soustřeďovat pouze u pracovníka sběrného místa za kulturním domem ve Voděradech ve dvou termínech: v sobotu dne 20.března 2021 a sobotu dne 27. března 2021 vždy v době od 09:00 hod. do 11:00 hod.

Nepotřebné elektrozařízení se nadále odebírá jen v  kompletním  stavu,  nerozebrané a to  každou sobotu ve sběrném místě za KD Voděrady od měsíce dubna 2021 v době od 09:00 hod. do 11:00 hod..

Co do nebezpečného odpadu patří – příloha.

specifikace nebezpečného odpadu