Získané dotace pro obec Voděrady na rok 2021

Dne 12.12.2019 bylo schváleno zastupitelstvem obce Voděrady podání žádosti o finanční podporu na rekonstrukci dětského hřiště ve Voděradech na Ministerstvo pro místní rozvoj.  Dne 20.12.2020 byla zaslána žádost, ve  které byla požadována částka 488.041,–Kč, která  byla v měsíci červnu 2021 pro obec Voděrady schválena.

Dne 19.6.2020 bylo schváleno zastupitelstvem obce Voděrady podání žádosti o finanční podporu na obnovu rybníka ve Voděradech z Ministerstva zemědělství. Ždádost byla dne 4.11.2020 podána  a dne 10.2.2021 byla MZe schválena s podmíněným příslibem na částku do výše 1.793.820,–Kč.

Dne 26.2.2021 bylo schváleno zastupitelstvem obce Voděrady podání žádosti o finanční podporu na obnovu rybníka ve Voděradech od Jihomoravského kraje  na částku 400.000,–Kč, která byla  schválena.