Voděradské listy 1-6/2017

Vážení spoluobčané,

další školní rok je za námi a nastává čas dovolených. Proto chci dětem popřát krásné prázdniny plné nezapomenutelných zážitků a všem ostatním léto plné radosti a odpočinku. Dva měsíce utečou jako voda, nás dospělé čeká návrat ke každodenním pracovním povinnostem a děti se opět vrátí do školních lavic. Je to právě škola, která obohacuje kulturní a společenský život v naší obci, kde naše děti navazují mezi sebou trvalá přátelství a v nejranějším věku získávají vztah k rodné obci.

Proto chci touto cestou oslovit rodiče budoucích prvňáčků, aby zvážili možnost umístit svoje děti do voděradské školy. Pokud bude ve škole zajištěn stanovený počet dětí, tak obec může získat dotace na opravu a provoz školy. Pouze společnými silami můžeme naši školu nadále rozvíjet.

Lubomír Lepka

Voděradské listy 1-6/2017