Voděradské listy 7-12/2017

Vážení občané,

jménem obecního zastupitelstva Vám přeji do nového roku 2018 hodně zdraví, spokojenosti, mnoho osobních i pracovních úspěchů. Ať se vše daří, ať je to pro Vás rok plný lásky, štěstí a pohody. Děkuji všem, kteří se zapojili v roce 2017 do veřejného života v naší obci a podíleli se jakýmkoliv způsobem na brigádnických, sportovních či kulturních akcích.

Lubomír Lepka

Voděradské listy 7-12-2017