Voděradské listy 7-12/2018

Za práci v minulém roce děkuji zastupitelům a zaměstnancům obce. Chci dále poděkovat
všem občanům a organizacím podílejících se v roce 2018 na kulturních, brigádnických,
sportovních a společenských akcích konaných v naší obci.
Lubomír Lepka

VODĚRADSKÉ-LISTY-7-12-2018