Oznámení Obce Voděrady o získání dotace na provoz a vybavení Dětské skupiny č. 2

Obec Voděrady získala dotaci na tříletý provoz a celkové vybavení Dětské skupiny Voděrady č. 2  z Evropských sociálních fondů, Operačního programu Zaměstnanost, v celkové částce 2 324 176,25 Kč, z čehož má obec 5% spoluúčast, která činí 116 208.81 Kč. Celková alokace Místní akční skupiny činila cca 4 200 000 Kč. Bylo přihlášeno celkem 5 subjektů o podporu a Obec Voděrady získala nejvyšší bodové hodnocení projektu, což se projevilo i v přiznání nejvyšší celkové částky.