Archiv autora: Miroslav Koudelka

Vánoční turnaj ve stolním tenisu 2022

Oddíl stolního tenisu TJ Voděrady uspořádal po dvouleté odmlce tradiční vánoční turnaj. Do hry se přihlásilo bezmála 60 hráčů. V dopolední části se na prvním místě umístil František Hegr z Jedlové, druhé místo obsadil Martin Irejn Brno a na třetí pozici Lukáš Žáček z Kunic. Dortem byl oceněn nejmladší hráč turnaje, jedenáctiletý Patrik Špaček z Boskovic. V kategorii registrovaných se na zlaté pozici umístil domácí hráč Voděrad Miroslav Bednář, na druhé stříbrné Lukáš David z Adamova a bronzovou medaili převzal Martin Fagulec z Velenova. Všem hráčům moc děkujeme za účast. Zpracoval Jan Novák, foto Klára Jušiková.

 

Záměr zřízení věcného břemene

Obec Voděrady v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje tímto záměr věcného břemeno stezky a cesty k pozemku parcela č. 268/39 a věcného břemene inženýrské sítě – vodovodní přípojky na pozemku označeného jako parcela č. 268/76 v katastrální území Voděrady u Kunštátu ve prospěch Moniky Pavelkové a Ondřeje Pavelky. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

Záměr Geometrický plán