Archiv autora: Miroslav Koudelka

Záměr zřízení věcného břemene

Obec Voděrady v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje tímto záměr věcného břemeno stezky a cesty k pozemku parcela č. 268/39 a věcného břemene inženýrské sítě – vodovodní přípojky na pozemku označeného jako parcela č. 268/76 v katastrální území Voděrady u Kunštátu ve prospěch Moniky Pavelkové a Ondřeje Pavelky. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

Záměr Geometrický plán

Záměr zřízení věcného břemene

Obec Voděrady v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje tímto záměr zřízení věcného břemene za účelem umístění kabelového vedení NN na parcelách č. 268/96 a 265/6 ve prospěch společnosti EG.D, a.s. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu 2 000 Kč.

Záměr

Tenisový turnaj

Po roce, v neděli 26. 6., TJ Voděrady uspořádala tenisový turnaj čtyřher VODĚRADY OPEN 2022. Turnaj byl obsazen do posledního místa. Zúčastnilo se 8 dvojic, které se v horkém letním dni utkaly o nejlepší pozice v turnaji. První zlatou příčku obsadil František Pavel s Radimem Pavlem, druhou stříbrnou pozici obsadil Novák Jan s Lukášem Kotoučkem a bronzovou medaili převzali Petr Topinka a Miloš Konečný. Všem výhercům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast. V příštím roce se budeme opět těšit. Zpracoval Jan Novák, fotografie Klára Jušiková.