Informace k rozšíření sběru odpadů

Od 10. 9. 2019 je ve sběrném dvoře za obecním úřadem sběrná nádoba na použitý kuchyňský olej a tuk. Oleje a tuky ukládejte v pevně uzavřených neporušených PET láhvích.

Dále lze od 10. 9. 2019 do sběrného dvora uložit ledničky, pračky, elektrické trouby, obrazovky PC, TV a drobnou  elektroniku – všechna zařízení musí být v kompletním stavu!

Zkvalitnění hlášení

Pro zlepšení kvality hlášení prosíme občany, aby nahlásili případné nedostatky na nejbližším zařízení – nedostatečná nebo nadměrná hlasitost, překrývání se atd.  Všechny připomínky hlaste na OÚ – osobně, telefonicky nebo emailem.

 

Loučení s letním časem

V pátek 25. října 2019 uspořádala ZŠ a DS Voděrady na hřišti Pod lesem tradiční „Loučení s letním časem“. Pro děti byly nachystány dílničky, malování na obličej a v 18 hodin stezka odvahy. Během celého podvečera nás provázela kapela Trní a za příjemného poslechu jsme si tak mohli opéct špekáčky, dát si čaj nebo svařák a prohlédnout si vyřezávané dýně a různé výrobky s halloweenskou tematikou od dětí z DS a ZŠ. Pokračování textu Loučení s letním časem