Informace Finanční správy ČR

Již třetí rok Finanční správa České republiky umožňuje v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu.

Co služba zasílání údajů pro placení daně obsahuje?

Poplatník přihlášený k zasílání údajů pro placení daně e-mailem obdrží každoročně před splatností první splátky daně jednu e-mailovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu pdf. Tato informace obsahuje obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. V případě, že poplatník přihlášený k této službě neuhradí daň v zákonem stanoveném termínu a na základě toho mu vznikne nedoplatek na dani, obdrží na jím určenou e-mailovou adresu také vyrozumění o nedoplatku na dani. Poplatník může požádat o zasílání údajů pro placení daně pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílání těchto údajů na více e mailových adres jednoho poplatníka není umožněno. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e mailem, nebude zaslána složenka.

Kdo nemůže požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail?

Protože tato služba nahrazuje složenku pro placení daně, není určena pro poplatníky, kteří mají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a právnické osoby, které mají zřízenu datovou schránku, neboť ani v současné době se těmto poplatníkům složenka nezasílá.

Jak se přihlásit ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail?

Pro přihlášení k této službě je nutné využít tiskopis Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem (ke stažení zde), ale nejpozději do 15. března!

Všechny další informace a leták naleznete na webu na www.financnisprava.cz/email.

Masopust

Téměř čtyřicítka masek vyrazila v sobotu 2. března 2019 od kulturního domu na pochod obcí. Průvodu se zúčastnily Červené karkulky, medvěd, zdravotní sestry, farář, hasiči nebo figurky z „Člověče, nezlob se“. Peníze, které masky vybraly, se rozdají mezi voděradské děti. Děkujeme všem občanům za účast na této prastaré tradici a také všem, kteří přispěli. Pokračování textu Masopust

Výzva Úřadu pro zastupování státu

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Výzva Úřadu pro zastupování státu

Maškarní ples pro dospělé

Lysické Jablíčko srdečně zve na maškarní ples pro dospělé s podtitulem „Kouzlo uniformy“, který se koná v pátek 22. 2. 2019 ve 20 hodin v Lidovém domě v Lysicích. Už tradičně budou originální taneční vystoupení mužů a žen, bohatá tombola, dárek pro každou masku a dobrá hudba a občerstvení. Pořadatelé se těší na všechny masky a hosty ve společenském oděvu. Vstupenky je ještě možné zakoupit v předprodeji v papírnictví Tiro nebo na místě.