První školní den

Po letních prázdninách dnes děti opět zasedly do školních lavic. Letos je a jejich rodiče přivítala nová ředitelka, Mgr. Blanka Bendová, která na úvod dětem převyprávěla příběh o pejskovi, který je mnohem šťastnější spolu s dalšími pejsky, než když má být sám. Příběh měl dětem ilustrovat, že i když je čeká hodně povinností, v kolektivu ostatních dětí jde vše lépe a mohou zažít i spoustu legrace. Dále ředitelka uvedla, že před začátkem školního roku byla třída nově vymalovaná a ze strany obce byla přislíbena i výměna hlavních dveří školy. Pokračování textu První školní den

Zahájení školního roku ZŠ Voděrady

ZŠ Voděrady oznamuje svým žákům a jejich rodičům, že vyučování ve školním roce 2019/2020 bude slavnostně zahájeno v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin v 1. poschodí školní budovy.  Předpokládané ukončení prvního vyučovacího dne proběhne asi v 9 hodin.

Žáci si s sebou přinesou přezůvky.

Termín svozu nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu, elektroodpadu a pneu se uskuteční ve středu dne 11.9.2019 od 15:00 do 15:30 hod  ve sběrném dvoře ve Voděradech. Nebezpečný odpad k odvozu se bude soustřeďovat pouze  u pracovníka obce přímo ve sběrném dvoře v termínech sobota dne 31.8.2019 a sobota dne 7.9.2019 v otvírací době od 09,00 hod. do 11,00 hod.                Specifikace nebezpečného odpadu viz příloha.

specifikace nebezpečného odpadu