Archiv autora: Šárka Konečná

Jak jsme na jaře uklízeli

Dne 17. dubna byla vyhlášena akce Ukliďme Česko, ukliďme Voděrady. Kvůli špatnému počasí byla ovšem akce zrušena. I tak se asi 10 voděradských občanů rozhodlo, že půjde uklízet. Uklidili celou trasu od začátku obce k silnici R43. Celkem nasbírali 4 pytle nepořádku.

Hned 24. dubna se v úklidu pokračovalo, protože uklízet vyrazili Švancarovi. Nasbírali asi 10 obrovských pytlů plastů, igelitů, kabelů a také 7 pneumatik v tělese staré Hitlerovy dálnice. Ráda bych jim touto cestou poděkovala za jejich aktivitu.

Třetí fáze úklidu nastala 1. května 2021. U kulturního domu se v 9 ráno sešlo 14 dobrovolníků, kteří chtěli v započaté práci pokračovat. Podařilo se uklidit příjezdové cesty od Sebranic, od Drnovic, Poustka i cestu ke hřišti. Hlavně jsme se ale soustředili na tzv. autostrádu, ze které bylo odvezeno 20 pytlů odpadu. Zarážející bylo především obrovské množství POUŽITÝCH DĚTSKÝCH PLENEK, které byly vyhozeny na autostrádě. Dále jsme nalezli množství sklenic, plechovek, koberců z aut, koberců, trubek, gumových podložek, bot, kachliček, žárovek, kabelů a dalších věcí. Domnívám se, že v době, kdy má každý doma popelnici a v obci funguje sběrný dvůr, není potřeba tento odpad vyhazovat do přírody!

V tělese Hitlerovy dálnice jsme uklízeli asi 3 hodiny. Na fotografiích můžete porovnat, k jakému posunu došlo. Přesto nebylo v našich silách vysbírat všechen nepořádek, který ležel na dně. Pokud budete mít někdo čas, náladu nebo chuť, stavte se na obecním úřadě, vyzvedněte si tam pytle a běžte uklízet. Příroda nám to vrátí. 🙂

V úklidu tohoto prostoru se bude určitě pokračovat i v dalších ročnících akce Ukliďme Česko, ukliďme Voděrady.

Na závěr děkuji všem dobrovolníkům, kteří se do úklidu zapojili. Speciální poděkování patří rodině Kudláčkových, kteří na svážení nepořádku půjčili svoji „Lucinku“.

Šárka Konečná

P. S.: Kdyby chtěl někdo vyrazit na autostrádu, neberte s sebou prosím děti.

Knihovna Voděrady od 16. dubna v provozu

Informujeme všechny občany, že knihovna Voděrady bude od pátku dne 16. dubna znovu otevřena. Do knihovny smí vstoupit pouze 1 osoba (popř. členové jedné domácnosti). Do knihovny se vstupuje s RESPIRÁTOREM, děti s chirurgickou rouškou. Prosíme o DEZINFEKCI RUKOU a dodržování ROZESTUPŮ. Rozestupy se týkají i případné fronty před knihovnou.

Všem děkujeme za odpovědný přístup a dodržování výše zmíněných nařízení.

Ukliďme Česko, ukliďme Voděrady 2021

Zveme všechny voděradské občany na další ročník akce Ukliďme Česko, ukliďme Voděrady 2021. Úklid se uskuteční v sobotu 17. dubna 2021, sraz účastníků je  v 9:00 u kulturního domu. S sebou si prosím přineste rukavice, v letošním roce bohužel nebudou k dispozici. Rovněž nezapomeňte na pevnou obuv. Na všechny dobrovolníky se těší pořadatelé.

Knihovna stále uzavřena

Informujeme všechny čtenáře, že voděradská knihovna zůstane prozatím uzavřena. Povoleno je totiž jen bezkontaktní půjčování přes výdejní okénko. Většina z našich čtenářů však chodí do knihovny proto, aby si knihy sama vybrala.

V případě, že si chcete vypůjčit nějakou knihu, pište na email knihovnavoderady@seznam.cz. Uveďte prosím Váši adresu a kniha Vám bude doručena až domů. Využít můžete také telefonního čísla 777 572 368 (Šárka Konečná).

Zasněžené Voděrady

Mikuláš, čert a anděl

V sobotu 5. prosince se Mikuláš, anděl a čerti vydali průvodem po obci, aby vystrašili všechny hříšníky z řad voděradských dětí. Hříšníků bylo letos tolik, že se museli rozdělit na dvě skupiny – jedna vyšla od hasičské zbrojnice, prošla Hálii a dolní konec obce až k rybníku. Druhá skupina vyrazila ze stejného místa na Poustka. Letos si čerti nikoho neodnesli, Mikuláš ale slíbil, že bude chování dětí pozorovat celý rok, doufejme tedy, že už budou děti hodné. Vehementně to letos čertům slibovaly.