Setkání čtoucích rodin – Beseda se spisovatelkou Lenkou Dokoupilovou