Hlášení obecního rozhlasu 21.6.

* Státní zámek Lysice zve na předpouťovou veselici s živou hudbou, DJ, profi míchanými drinky  a krétskými specialitami, v pátek 25.6. od 17 do 02 hod na prvním nádvoří zámku, vstupné 50,- Kč.  V sobotu 26.6.  od 13.30 do 17.30 hodin  bude hrát k tanci i poslechu cimbálová muzika Majerán. Přijďte k tomu ochutnat dobré víno z Mikulova a mandlovici z Hustopečí. Vstup volný. O víkendu na zámku v Lysicích na viděnou!

*Vinařství Holánek přijede ve středu 23.6. s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní moravská vína sudová i lahvová. Tento týden bude zvýhodněná cena na sladký Hibernal 2020 150 Kč (běžně 180 Kč) a polosuchý Ryzlink rýnský – VOC 180 Kč (běžně 250 Kč). V nabídce jsou také sudová vína od 70 Kč/litr. Vinotéka bude stát od 18:50 – 19:00 před Jednotou Coop.

Získané dotace pro obec Voděrady na rok 2021

Dne 12.12.2019 bylo schváleno zastupitelstvem obce Voděrady podání žádosti o finanční podporu na rekonstrukci dětského hřiště ve Voděradech na Ministerstvo pro místní rozvoj.  Dne 20.12.2020 byla zaslána žádost, ve  které byla požadována částka 488.041,–Kč, která  byla v měsíci červnu 2021 pro obec Voděrady schválena.

Dne 19.6.2020 bylo schváleno zastupitelstvem obce Voděrady podání žádosti o finanční podporu na obnovu rybníka ve Voděradech z Ministerstva zemědělství. Ždádost byla dne 4.11.2020 podána  a dne 10.2.2021 byla MZe schválena s podmíněným příslibem na částku do výše 1.793.820,–Kč.

Dne 26.2.2021 bylo schváleno zastupitelstvem obce Voděrady podání žádosti o finanční podporu na obnovu rybníka ve Voděradech od Jihomoravského kraje  na částku 400.000,–Kč, která byla  schválena.

Hlášení obecního rozhlasu 14.6.2021

Obecní úřad zve všechny občany na schůzku se zástupci architektonické kanceláře Style studio s.r.o., která se bude konat ve středu dne 16. června 2021 v 17:00 hod. v kulturním domě ve Voděradech, schůzka bude zaměřena na možnosti výstavby základní školy, mateřské školky, tenisového kurtu a hasičky.

OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Návrhy opatření obecné povahy tvoří přílohu tohoto oznámení a v úplném znění jsou zveřejněny na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvo-zemedelstvi/.
Do návrhů opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, v informační kanceláři (místnost č. 3). Podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Připomínka by měla přiměřeně splňovat náležitosti podání podle ustanovení § 37 správního řádu, musí být patrno, kdo ji podává, které věci se týká a co se navrhuje. Podávání námitek podle § 172 odst. 5 správního
řádu je ustanovením § 115a odst. 3 vodního zákona vyloučeno. Ministerstvo zemědělství tímto vyzývá dotčené osoby, aby k předmětným návrhům
opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky na adresu Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1. K podání připomínek se stanovuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu lhůta do 18. června 2021.

MZE-VEŘEJNÁ-VYHLÁŠKA

Hlášení obecního rozhlasu 7.6.2021

*Dětská skupina Voděrady zve všechny rodiče, prarodiče, přátele na slavnostní pasování předškoláčků, které jsme nuceni přesunout pro nemocnost dětí na 1. července 2021.  Celým dopolednem nás provede zábavná show „Skotančení s Verčou“. Slavnostní dopoledne začne v 9:30 besídkou pro maminky. Plynule přejde do pasování. Na všechny se srdečně těšíme!

*Minulý týden ve čtvrtek se u tenisového kurtu našlo jízdní kolo. K vyzvednutí je na obecním úřadě.

*Pracovník Vodáren bude ve dnech 4. – 11. 6. 2021 provádět odečty vodoměrů. Z důvodu pandemické situace je nutné zanechat stav vodoměru  na lístku venku na viditelném místě.

*Vinařství Holánek přijede ve středu 9.6.2021 s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní moravská vína sudová i lahvová. Tento týden bude zvýhodněná cena na polosladké růžové Zweigeltrebe 2019 pouze za 150 Kč (běžně 180). Vinotéka bude stát  od 19:00 – 19:15 před Jednotou Coop.

Hlášení obecního rozhlasu 2.6.2021

*Zítra 3.6.bude mezi 15 a 16 hodinou omezen provoz na Poustka. Cesta bude blokována betonovým domíchávačem u stavby RD.

*Drůbežárna Prace bude  v sobotu 5.6. v 10:15  hod. prodávat: kuřice, chovné kohouty, slepice ve snášce, brojlerová kuřata,káčata,husokačeny Mulard, housata, krůty, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky. Dále pak vykupovat králičí kožky – cena 10 Kč/ks.

*Pracovník Vodáren bude ve dnech 4. – 11.6. 2021 provádět odečty vodoměrů. Z důvodu pandemické situace je nutné aby všichni zanechali stav vodoměru na lístku na viditelném místě venku.

 

Hlášení obecního rozhlasu 31.5.2021

*Pracovník Vodáren bude ve dnech 4.6.2021- 11.6.2021 provádět odečty vodoměrů. Z důvodu pandemické situace nebude pracovník vstupovat do domu. Je proto nutné, aby všichni zanechali stav vodoměru venku na lístku na viditelném místě.

*Vinařství Holánek přijede ve středu 2.6.2021 s pojízdnou vinotékou. Přiveze kvalitní moravská vína sudová i lahvová. Tento týden si pro Vás připravili výhodné, voňavé, polosuché rulandské šedé 2019 za 100 . Vinotéka bude stát od 19:00 – 19:15 před Jednotou Coop ve Voděradech.

Kácení máje

Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu 29. května 2021 tradiční kácení máje, letos v netradičním hávu. V parku byla připravena pro děti překážková dráha pro kola a koloběžky, dále si děti mohly prohlédnout hasičskou techniku a zkusit si zašroubovat hadice. U dětí vyhrálo stříkání hasičskou stříkačkou a ježdění v hasičském autě. Na posledně dvě jmenované aktivity se dokonce stály fronty. Občerstvení zajišťovala hospůdka Na Návsi. Po páté hodině pak přišel okamžik, na který všichni čekali – losování. Nejprve se losoval fotbálek pro čtyři osoby, až jako druhá na řadu přišla májka. Výhercem se stal pan hajný Fiedor, ale ten s díky odmítl a dal šanci druhým. Na druhý pokus vyhrál májku Jan Novák, který si ji i sám skácel. V koruně májky pak děti objevily schovaný přívěsek, za který si Vendula Havelková odnesla polštářek s hasičskou tematikou.

« 1 z 2 »

Hlášení obecního rozhlasu 26.5.2021

*Sbor dobrovolných hasičů Voděrady zve všechny spoluobčany na tradiční kácení máje, které se bude konat v sobotu 29. května od 15 hodin v parku. Z důvodu aktuálních vládních opatření bude občerstvení zajištěno na zahrádce Hospůdky Na návsi. Pro děti bude v parku připraven program. Kola a náhradní oblečení s sebou. Akce bude probíhat dle platných hygienických nařízení. Prosíme návštěvníky o jejich dodržování. Platná opatření: osoby se mohou venku setkávat pouze pokud budou splňovat jednu z podmínek: absolvování PCR testu v posledních 7 dnech nebo absolvování POC testu v posledních 72 hodinách nebo vystavený certifikát  Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování nebo laboratorně  potvrzené prodělání onemocnění covid -19, které není starší 90 dní.  Nadále platí povinnost mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným ochranným  prostředkem všude tam, kde se shlukují a pohybují lidé.

*Další zasedání zastupitelstva obce Voděrady se bude konat ve středu 2. června v 17 hodin v sále KD. Program zasedání je zveřejněn na stránkách obce.