Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

úřad pro zastupování státu výzva

úřad pro zastupování státu oznámení

 

Hlášení obecního rozhlasu 26.2.2020

Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu Voděrady se vybírají poplatky za odvoz komunálních odpadů a poplatky ze psů na rok 2020. Poplatky mohou občané hradit každý den v úředních hodinách obecního úřadu.

Pro rok 2020 je finanční poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši 470,- Kč za osobu s trvalým pobytem a ve výši 470,- Kč za rekreační dům. Finanční poplatek za psa je  70,- Kč a za každého dalšího psa 100,- Kč.

Poplatky musí být uhrazeny do dne 31. března 2020, v případě, že v daném termínu nebude poplatek uhrazen, může ho obec podle platné vyhlášky zvýšit až na trojnásobek.  Likvidace nebezpečných odpadů hradí obec ze svého rozpočtu.

Drůbežárna Prace bude v pátek  dne 28. února 2020 v 10,15 hod. prodávat: modré kuřice, chovné kohouty a roční slepice,  krmivo pro drůbež a králíky a vitamínové doplňky. Dále bude vykupovat králičí kožky – cena 10 Kč za 1 ks.

V úterý dne 10. března 2020 v 13,50 hodin u prodejny COOP ve Voděradech uskuteční  f. Svoboda, Lučice prodej nosných kuřic ve stáří 19 týdnů, cena 165,- Kč/ kus, barva červená a černá. Možno objednat na telefonním čísle +420 569 489 358 nebo mail : svboda.lucice@seznam.cz .

 

Hlášení obecního rozhlasu 24.2.2020

Obecní úřad zve všechny spoluobčany v úterý dne 25. února  v 18, 00 hod. na mši svatou, která se bude konat v zasedací místnosti kulturního domu ve Voděradech, mši svatou bude soužit páter Petr Košulič.   Všichni občané jsou srdečně zváni.

Drůbežárna Prace bude v pátek  dne 28. února 2020 v 10,15 hod. prodávat: modré kuřice, chovné kohouty a roční slepice,  krmivo pro drůbež a králíky a vitamínové doplňky. Dále bude vykupovat králičí kožky – cena 10 Kč za 1 ks.

V úterý dne 10. března 2020 v 13,50 hodin u prodejny COOP ve Voděradech uskuteční  f. Svoboda, Lučice prodej nosných kuřic ve stáří 19 týdnů, cena 165,- Kč/ kus, barva červená a černá. Možno objednat na telefonním čísle +420 569 489 358 nebo mail svoboda.lucice@seznam.cz.

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Voděrady uspořádal v sobotu 22. února hasičský ples. Na úvod plesu se o kulturní program postarala letovická taneční skupina Na Tutti. Pak se návštěvníci rozvlnili za hudebního doprovodu skupiny Akcent. A hned z kraje večera bylo na parketu plno. Postupně v sále stoupalo napětí. Co letos hasiči nacvičili? Nezklamali – předvedli velmi rychlou choreografii na hit korejského rapera PSY – Gangnam Style. Bouřlivý potlesk po jejich vystoupení nebral konce. Děkujeme hasičům za kulturní program a doufáme, že i další ročníky plesů se vydaří tak, jako se vydařil ten letošní.

« 2 z 2 »

Zimní sousedské posezení

V neděli 16. února uspořádal Obecní úřad Voděrady zimní sousedské posezení. Voděradských občanů dorazilo opravdu hodně – využili příležitosti a popovídali si se sousedy, kamarády i známými, zakousli chlebíček nebo tvarohové koláčky a zatancovali si za hudebního doprovodu kapely Styl Boskovice.

Masopustní průvod

V sobotu 15. února bylo na vesnici veselo. Procházel jí totiž masopustní průvod, který tvořili lékařka, farář, smrtka, krtek, zajíc, cikánka, Shrekova Fiona, čarodějnice, čerti a mnozí další. Peníze se nevybírali jen od voděradských občanů, masopustní průvod se nebál zastavovat projíždějící auta, a dokonce i autobus. Všem maskám děkujeme za účast a voděradským občanům za příspěvky do kasičky.

« 1 z 2 »

Hlášení obecního úřadu 12.2.2020

Sbor dobrovolných hasičů Voděrady pořádá v sobotu dne 15.2.2020 „masopustní průvod“ výtěžek bude určen na výlet do zábavného nebo zábavně – naučného centra pro děti i s rodiči. Sraz masek je v 9:15 hod. u kulturního domu Voděrady, začátek průvodu  v 9:30 hod.

Obecní úřad zve všechny spoluobčany v neděli dne 16.2.2020 v 15:00 hod do kulturního domu ve Voděradech na tradiční zimní posezení spoluobčanů. Hudba Styl Boskovice, občerstvení je zajištěno.

Sbor dobrovolných hasičů Voděrady zve všechny spoluobčany na „tradiční hasičský ples“, který se bude konat v sobotu dne 22.2.2020 od 20:00 hod. v Kulturním domě ve Voděradech . K tanci a poslechu hraje hudební skupina Akcent, na plese vystoupí taneční skupina Na Tutti  a místní sbor hasičů.

Zdravotní středisko Lysice PRAKTIK – ordinace MUDr. Habartové oznamuje, že v průběhu příštích dvou týdnů bude probíhat rekonstrukce prostor ordinace a čekárny. Ordinovat se bude v bývalé zubní ambulanci v prvním patře.  Prosí neakutní pacienty, aby s návštěvou ordinace vyčkali do konce měsíce nebo využili možnosti objednání. Omezení  se týká i pondělní ortopedické ambulance MUDr. Kovandy.

Všeobecný lékař Lysice MUDr. Alice Kozlová  oznamuje, že je od 17.2.2020 v pracovní neschopnosti. Zastupovat ji bude MUDr. Vykoukal v uvedených ordinačních hodinách, které jsou z tohoto důvodu po dobu nemoci lékařky upraveny od 17.2.2020 do 28.2.2020. Mimo tyto ordinační hodiny bude v ordinaci sestra.

Pondělí               17.2.2020                                7:00 – 11:00

Úterý                  18.2.2020                              12:30 – 16:30

Středa               19.2.2020                                7:00 – 11:00

Čtvrtek               20.2.2020                               7:00 – 11:00

Pátek                  21.2.2020                             7:00 – 11:00

 

Pondělí               24.2.2020                                7:00 – 11:00

Úterý                  25.2.2020                              12:30 – 16:30

Středa               26.2.2020                                 7:00 – 11:00

Čtvrtek               27.2.2020                               7:00 – 11:00

Pátek                  28.2.2020                             7:00 – 11:00

 

Porucha vodovodního řadu

Dne 9.února 2020 byla ranních hodinách zjištěna porucha na vodovodním řadu u dolní autobusové zastávky ve Voděradech.  Porucha bude dnes to je 9.2.2020 v dopoledních hodinách odstraněna.  Po dobu opravy bude uzavřen přívod vody do domů čp. – 28,29,30,31,37,38,39,40,41,42,43,44,54,126,129,134 a 141.

Porucha byla odstraněna a vodovod je bez omezení v provozu.

Dětský karneval

V sobotu 8. února uspořádaly Kulturní komise a divadelní spolek DIVVOOCH tradiční dětský karneval. Sál kulturního domu zaplnilo celkem 64 masek, které oslavily spolu s Kulturní komisí 25. karneval. Po průvodu masek a společném focení následovalo vystoupení klubu aerobiku ze Sebranic. Připravené byly dvě soutěže – tančení dvojic s balónkem mezi čely nebo nošení pingpongového míčku na lžičce. Kulturní vložkou pak bylo vystoupení voděradských hasičů, kteří oprášili svoji choreografii Pomády. DIVVOOCH zahrál dětem pohádku O Budulínkovi, sálem projela mašinka a vrcholem odpoledne bylo losování 4 dortů. Děkujeme Kulturní komisi a „divvoochům“ za příjemně strávené odpoledne.

« 1 z 3 »