Archiv autora: Šárka Konečná

Charitativní představení vyneslo 14 233 Kč

Divadelní spolek DIVVOOCH se v loňské sezóně rozhodl věnovat výtěžek z jednoho představení na dobrou věc a letos v nově vzniklé tradici pokračoval. Na charitativním představení v neděli 8. prosince vybrali ochotníci krásných 14 233 Kč, které poputují Psí záchytné stanici v Boskovicích. Dle slov zástupkyně stanice Adély Adámkové budou prostředky použity na nákup ohřívacích misek na vodu a na zateplení kotců pro psy.

 

Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka

V neděli 1. prosince uspořádaly Obecní úřad Voděrady, Sbor pro občanské záležitosti a SDH Voděrady slavnostní Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášskou nadílku. Úvodního slova se ujala Lenka Plevačová, která všechny přítomné přivítala a uvedla starostu obce, jenž zapálil první svíci na adventním věnci. Po něm už dostaly prostor děti. Zazpívaly vánoční písně a zarecitovaly básničky. Zvoněním zvonků nám také rozsvítily vánoční strom na návsi. Pokračování textu Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka

Vánoční jarmark

V sobotu 30. listopadu uspořádal Obecní úřad Voděrady a Sbor pro občanské záležitosti vánoční jarmark. Všechny přítomné přivítala místostarostka obce Zdena Watermanová. Návštěvníci si pak mohli prohlédnout připravené stánky s medem, medovinou, oblečením pro děti, sušenkami, trubičkami, marmeládami, taškami či vánočními svícny. Ve tři hodiny v sále utichl všechen ruch, protože přijelo divadlo KUFR a zahrálo „Vánoční hru aneb Co andělé zvěstovali.“ Pokračování textu Vánoční jarmark

Divadlo Sněhurka a sedm trpaslíků

Divadelní spolek DIVVOOCH nastudoval pro letošní divadelní sezónu pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. I když se jedná o pohádku, kterou každý zná, ochotníci do ní dokázali vložit mnoho nového. Ocenit musíme zejména hudební doprovod, o který se postaraly Markéta Švancarová, Martina Španělová a Monika Zouharová. Určitě se přijďte podívat na reprízy tohoto představení, které jsou naplánovány na sobotu 7. prosince a neděli 8. prosince. Na nedělním představení 8. prosince budete moci přispět na psí záchytnou stanici v Boskovicích.

« 2 z 2 »

Posezení starších voděradských občanů

V sobotu 23. listopadu uspořádal Obecní úřad Voděrady posezení starších voděradských občanů. Na úvod akce promluvil starosta Lubomír Lepka. Připomněl, co všechno se ve Voděradech v letošním roce vybudovalo, a nastínil, jaké investiční akce nás čekají v příštím roce. Po krátkém proslovu začala pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících, kterou výborně zahrál spolek voděradských ochotníků DIVVOCH. Večer pak hrál k tanci a poslechu J:Band.

« 1 z 2 »

Vítání občánků

V neděli 10. listopadu byly do voděradské obce přivítány dvě nové občanky – Ester Lidická a Rozálie Vašková.

Turnaj v pexesu

Obec Voděrady pořádá v sobotu 16. listopadu 2019 od 15:00 TURNAJ V PEXESU. Zváni jsou občané všech věkových kategorií. Na vítěze čeká bohatá odměna. Občerstvení bude zajištěno.

Na akci budou pořizovány fotografie.

Loučení s letním časem

V pátek 25. října 2019 uspořádala ZŠ a DS Voděrady na hřišti Pod lesem tradiční „Loučení s letním časem“. Pro děti byly nachystány dílničky, malování na obličej a v 18 hodin stezka odvahy. Během celého podvečera nás provázela kapela Trní a za příjemného poslechu jsme si tak mohli opéct špekáčky, dát si čaj nebo svařák a prohlédnout si vyřezávané dýně a různé výrobky s halloweenskou tematikou od dětí z DS a ZŠ. Pokračování textu Loučení s letním časem

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

Obecní knihovna Voděrady uspořádala 1. října 2019 ve spolupráci s Obecním úřadem Voděrady, Městskou knihovnou Boskovice a Dětskou skupinou Sluníčko besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou. Všechny přítomné přivítala vedoucí úseku okresní metodiky pro region Blansko paní Helena Jalová a předala slovo zástupkyni Místní akční skupiny Boskovicko PLUS, která celou akci finančně podpořila. Pokračování textu Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou