Archiv autora: Šárka Kudláčková

Soutěž Jižní Morava čte ve škole zahájena

V pátek 8. září byla ve voděradské škole zahájena soutěž Jižní Morava čte. Letos soutěží děti s tématem Nekonečný svět fantazie, zkoušeli jsme tedy naše fantazie probudit. Prvňáci a druháci malovali poslepu obrázek, my jsme pak přemýšleli, co v něm vidíme. Poslepu malované obrázky jsou k vidění v knihovně. Žáci 3. – 5. ročníku odpovídali postupně na otázky Kdo? Kde? Kdy? S kým? Co dělali? – z toho nám vyšly zajímavé a nesmyslné příběhy, které nás velmi pobavily.

Jižní Morava čte

Obecní knihovna Voděrady se i letos připojuje k projektu Jižní Morava čte. Projekt Jižní Morava čte je zaměřen na podporu jedné z nejsilnějších skupin návštěvníků veřejných knihoven – dětí a mládeže. Cílem projektu je rozvoj čtenářských dovedností, posilování čtenářské gramotnosti dětí, posilování mezigeneračních vztahů a komunitních aktivit.

Téma soutěže vybírají knihovnice a pro každý rok je jiné. Osmý ročník evokoval knihovnicím nekonečno, proto zvolily téma Nekonečný svět fantazie.

V nekonečném světě fantazie nejsme omezeni hranicemi, které si stavíme uvnitř nás nebo i zvenku. Ve fantazijním světě můžeme navazovat neuvěřitelná přátelství, podívat se do míst, která jsou zapovězená nebo nedostupná, stát se tím, kým chceme být.

Na zahradách před domem nám mohou růst jahody velikosti melounů, na loukách se můžeme projíždět na lučním koníkovi, můžeme si zaletět do neuvěřitelných výšin, proměnit se v bájné stvoření nebo prozkoumat nekonečné hlubiny. Děti mají nekonečno možností ke zpracování svého fantazijního světa.

Soutěžní kategorie:

 1. Kategorie próza (1. – 5. třída)
 2. Kategorie próza (6. – 9. třída)
 3. Kategorie poezie (1. – 5. třída)
 4. Kategorie poezie (6. – 9. třída)
 5. Kategorie výtvarná (MŠ a 1. třída, mohou být i skupiny – max. 5 dětí)

Pravidla soutěže

 • Literární žánr není omezen. Děti mohou napsat povídku, pohádku, esej, báseň apod.
 • Komiks patří do literární kategorie.
 • Rozsah literárního díla je 1 až 3 strany ve formátu A4.
 • Výtvarné dílo je bez omezení. Děti mohou odevzdat do soutěže např. kresbu, koláž  nebo i 3D model.
 • Ve výtvarné kategorii mohou soutěžit i skupinky dětí, ale pozor! Maximální počet dětí pro skupinu je 5..
 • Soutěž končí 31. 12. 2023. Do tohoto data odevzdávají soutěžící v knihovnách své literární a výtvarné práce.
 • Spolu s dílem odevzdá soutěžící v knihovně i přihlášku do soutěže a souhlas.

Projekt „Jižní Morava čte“ pořádá Moravská zemská knihovna Brno ve spolupráci se zapojenými knihovnami Jižní Moravy a za finanční podpory Jihomoravského kraje a dalších sponzorů.

Pouťové oslavy

Jednou za pět let se pouťové oslavy ve Voděradech přesouvají až na třetí srpnový víkend. Tak se stalo i letos a počasí tomu přálo. Mohli jsme si tedy užít slunečné parné dny v areálu Pod Lesem, kde byl nachystán bohatý program, pro děti především v podobě kolotočů, skákacího hradu a také fotbalových šipek.

V sobotu vše odstartovalo Memoriálem Jiřího Švancary starších pánů 35+, kterého se zúčastnily týmy Voděrad, Drnovic, Kunštátu a Skalice nad Svitavou. Přestávku mezi zápasy vyplnil sportovní kroužek pod vedením Petra Topinky a Vlastimila Straky, jehož účastníci si zahráli krátké fotbalové utkání.

V podvečer znal turnaj své vítěze a poražené. Na posledním místě se umístil tým Voděrad, třetí místo obsadila Skalice nad Svitavou, těsně pod stupni vítězů skončil Kunštát a pohár si opět odvezl vítězný tým Drnovic. Letošní ročník memoriálu však byl tím posledním. Pro pořadatele bylo rok od roku těžší sehnat hráče, proto se rozhodli jubilejním desátým ročníkem skončit.

Pouť letos TJ Voděrady spojila také s oslavami 70 let od založení tělovýchovné jednoty. Při této příležitosti byla předána čestná uznání za dlouholetou pomoc při rozvoji TJ Voděrady. Ve fotogalerii můžete zhlédnout oceněné. Někteří bohužel nemohli být přítomni, přebírali tudíž rodinní příslušníci nebo jim budou upomínkové předměty předány později. Večer zahrál k tanci a poslechu DJ Michal. Nedělní pouťové odpoledne zpestřil zápas 3. třídy mužů.

« z 2 »

Letní slavnost ZŠ

Den před koncem školního roku uspořádala Základní škola Voděrady Letní slavnost. Součástí programu bylo pasování prvňáčků na čtenáře a loučení s Luborem Grznárem, který odchází do šesté třídy. Žáci si připravili pro rodiče a přítomné hosty písničky, kluci secvičili píseň kramářskou a na závěr děti zahrály pohádku o hvězdě Máně. Součástí programu bylo i doporučení knih na léto z místní knihovny. Děti si mohly knihy vybrat, přímo na hřišti půjčit a odnést domů. O bohaté občerstvení se postarali rodiče. Letní slavnost napsala pomyslnou tečku za školním rokem 2022/2023, zítra si děti půjdou pro vysvědčení a už jim nic nebrání v letních radovánkách.

Putovní kino

V pátek 23. června uspořádal obecní úřad ve spolupráci s TJ Voděrady promítání filmu. Do Voděrad dorazilo putovní kino a uvedlo pohádku Kocour v botách.

Dětský den

Páteční podvečer druhého června byl ve Voděradech věnován všem dětem, slavil se totiž jejich svátek. Kulturní komise pro ně na hřišti Pod Lesem připravila opět bohatý program plný soutěží. Střelba ze vzduchovky, skákací hrad, střelba z luku, skládání kostek do komínu nebo stříkání z hasičské stříkačky patří mezi tradiční disciplíny. I letos se ale objevily úkoly nové – například skákání podle předem navrženého schématu, kosmonautská chůze, při které měly děti na nohou připevněné kyblíčky s míčkem, který nesměl vypadnout, nebo kouzelné pytlíky, ze kterých děti tahaly předměty a musely uhádnout, co to je, nebo naopak musely po hmatu vylovit správný předmět. Hasiči si nově připravili běh se zamotanou hadicí a jejím připojením k rozdělovači a na proudnici. Stanovišti v letošním roce prošlo 63 dětí, za odměnu na ně čekal párek v rohlíku, pití a jako dárek polštář. Děkujeme kulturní komisi za perfektně připravené odpoledne.

« z 2 »

Kácení máje

Sobotní odpoledne 27. května zpestřili ve Voděradech místní hasiči. Připravili si kácení máje s bohatým programem. Pro děti byla připravena opičí dráha pro kola, chůze na chůdách, stříkání z hasičské stříkačky a neplánovaně se předvedli také voděradští soptíci, kteří přítomným ukázali hasičský útok. Májku vyhrála Natálka Švecová, s kácením jí ale musel pomoci tatínek. Po dopadu májky se děti vrhly do její koruny, aby našly schovaný neobvyklý předmět. Výherce si odnesl plastové hasičské auto.

« z 2 »

Vítání občánků

V neděli 21. května byla do naší obce přivítána nová občanka. Rodině přejeme hlavně hodně zdraví.

Den matek

Druhé nedělní odpoledne se v kulturním domě konala besídka ke Dni matek. Děti z dětské skupiny a ze základní školy si pro maminky připravily pásmo písniček, básniček a vtipných scének. Nejprve vystoupily děti z dětské skupiny, které svojí bezprostředností všechny pobavily. Následovali školáci se svým putováním po celém světě. Převtělili se do námořníků a obepluli celý svět, až se bezpečně dostali domů ke svým maminkám. Na závěr poděkovala a všem popřála krásný Den matek místostarostka Lenka Opluštilová. Děti ze základní školy nakonec předaly svým maminkám kytičku a knihu Vodník Vodička z Voděrad, kterou děti ilustrovaly a jejíž příběh škole věnoval Bohumír Staníček.

« z 2 »