Archiv autora: Zdenka Watermanová

Veřejný AED přístroj na hasičské zbrojnici – informace pro občany

Dne 6. 11. 2019 byl na budovu hasičské zbrojnice ve Voděradech instalován AED defibrilátor, který se používá pro resuscitaci při zástavě srdce. Přístroj je veřejně přístupný a vhodný i pro nevyškolené.

Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED) je přístroj, který, pokud je dostupný, tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace.

AED je mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat jak nevyškolení, tak trénovaní zachránci. Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou.

V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život ohrožující poruchou srdečního rytmu – komorovou fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může obnovit normální srdeční rytmus.

Pokud je defibrilace provedena 3 – 5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50-75%. Veřejný přístup k AED tak představuje šanci včasného provedení defibrilace před příjezdem záchranné služby.

Mobilní aplikace Záchranka a tento webový portál nabízí ucelenou databázi všech veřejně dostupných defibrilátorů v České republice, které využívá i Zdravotnická záchranná služba (ZZS). Tato platforma umožňuje vyhledávat nejbližší dostupný AED a dále rozšiřovat jejich databázi. V případě pozorovaného kolapsu postiženého je operátor ZZS na základě znalosti polohy pacienta schopen zajistit rychlou dostupnost přístroje AED.

Zkvalitnění hlášení

Pro zlepšení kvality hlášení prosíme občany, aby nahlásili případné nedostatky na nejbližším zařízení – nedostatečná nebo nadměrná hlasitost, překrývání se atd.  Všechny připomínky hlaste na OÚ – osobně, telefonicky nebo emailem.

 

Sběr ořechů

Obecní úřad oznamuje, že od 10. 9. 2019 je možné zamluvit strom pro sběr ořechů. Stromy jsou označeny číslem. Budete-li mít o ořech zájem,  postačí na tel.  516 472 428  nahlásit číslo  ořechu. Jestliže si ořech zamluvíte, je nutné po sklizni shrabat listí a odvést je do kontejneru, který bude k tomu účelu přistaven v parku.

Cvičení jumping v KD

Od čtvrtka 3. října začne cvičení na trampolínkách (jumping) v kulturním domě. Cvičit se bude každý čtvrtek od 18 do 19 hod. Pokud máte zájem si přijít zacvičit, kontaktujte Pavlu Novákovou na tel. čísle 604 706 424.