Archiv autora: Zdenka Watermanová

Kácení máje

SDH Voděrady srdečně zve všechny tuto sobotu 26. 5. 2018 na tradiční kácení máje se zábavou a občerstvením. Začátek v 15 hodin.

Zájemce zve i na okrskovou soutěž hasičských družstev,  která proběhne také v sobotu 26. 5. 2018 od 10 hodin na hřišti.

Pronájem sportovního areálu

Od 9. dubna 2018 dochází ke změně v pronájmu sportovního areálu, který je nyní ve správě obce. Termíny oslav se budou i nadále domlouvat u správcové pí I. Součkové, platba za pronájem se bude provádět na OÚ u pí S. Konečné.

Ke stejnému datu se mění i částka za pronájem areálu následovně:

občané s trvalým pobytem ve Voděradech   800 Kč/den

ostatní, firmy a srazy  1200 Kč/den

akce většího rozsahu – cena stanovena individuálně, po dohodě se starostou .

 

Poplatky 2018

Oznamujeme občanům, že na OÚ se vybírají poplatky za odvoz domovního odpadu a poplatky ze psů.

V r. 2018 je poplatek za popelnice 450,- Kč za osobu s trvalým pobytem a 450,- Kč za rekreační dům.

Poplatek za psa činí 70 Kč a za každého dalšího psa 100,- Kč.

Úhrada poplatků musí být provedena do 31. března 2018.

Poplatky mohou občané platit v úředních hodinách OÚ- t. j. i dopoledne.

Masopustní průvod

SDH Voděrady oznamuje, že tuto sobotu 10. 2. 2018 se koná masopustní průvod obcí. Všechny masky jsou vítány.

Sraz je u KD v 9.30, odchod průvodu v 10.00.

Peníze, vybrané při masopustu, budou darovány DS a ZŠ Voděrady.

Při průvodu bude možné si zakoupit i lístky na okrskový hasičský ples, konaný 24. 2. 2018 v KD Voděrady, cena lístku je 80 Kč. Jinak je lístky možné zakoupit u P. Švece nebo P. Ryšánka.