Archiv rubriky: Aktuality

Poplatky 2019

Oznamujeme občanům, že na OÚ se vybírají poplatky za odvoz domovního odpadu a poplatky ze psů.

V roce 2019 je poplatek za popelnice 460,- Kč za osobu s trvalým pobytem a 460,- Kč za rekreační dům.

Poplatky za psa činí 70 Kč a za každého dalšího psa 100 Kč.

Úhrada poplatků musí být provedena do 31. března 2019.

Poplatky mohou občané platit v úředních hodinách OÚ- tzn. i v dopoledne.

Pokud poplatky nebudou uhrazeny ve stanoveném termínu, může je obec dle vyhlášky zvýšit až na trojnásobek.

Likvidace všech ostatních odpadů- včetně nebezpečných- bude hradit obec ze svého rozpočtu.

Oznámení Obce Voděrady o získání dotace na provoz a vybavení Dětské skupiny č. 2

Obec Voděrady získala dotaci na tříletý provoz a celkové vybavení Dětské skupiny Voděrady č. 2  z Evropských sociálních fondů, Operačního programu Zaměstnanost, v celkové částce 2 324 176,25 Kč, z čehož má obec 5% spoluúčast, která činí 116 208.81 Kč. Celková alokace Místní akční skupiny činila cca 4 200 000 Kč. Bylo přihlášeno celkem 5 subjektů o podporu a Obec Voděrady získala nejvyšší bodové hodnocení projektu, což se projevilo i v přiznání nejvyšší celkové částky.

Tříkrálová sbírka 2019

Ve dnech 1. – 14. ledna 2019 probíhá Tříkrálová sbírka. Přispět můžete do pokladničky, která bude umístěna v prodejně Coopu od 3. do 14. ledna.

Záměry na využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2019:

– auto pro mobilní hospic sv. Martina

– podpora matek s dětmi v nouzi

– pomoc seniorům a zdravotně postiženým

– charitativní záchranná síť – pomoc nejpootřebnějším v regionu.

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 2 106 080 Kč.

Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost z dobrého skutku, protože přinášet radost druhým znamená obdarovávat také sebe. Děkujeme.

Každá koruna pomáhá