Archiv rubriky: Aktuality

Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje odboru životního prostředí o udělení výjimky

     Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ust. § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v řízení o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů.

Rozhodnutí JmK 45705-2019

Letní sousedské posezení

„František Dobrota“. To byla první píseň letního sousedského posezení pořádaného obecním úřadem v sobotu 13. července. Hudební doprovod zajišťovala skupina Styl Boskovice a hrála k poslechu i tanci. Akce se letos konala kvůli nepřízni počasí v kulturním domě.

Nebezpečí otravy

Myslivecký spolek Sebranice upozorňuje občany na množící se případy trávení psů. Od prosince 2018 byly v lokalitě Podchlumí zaznamenány již čtyři případy otravy, z nichž dva skončily uhynutím psa. Poslední případ se stal večer 29. 5. 2019 a skončil tragicky. Laboratorním vyšetřením bylo zjištěno, že byl použit zakázaný jed KARBOFURAN. Proto Vás žádáme o zvýšený dohled nad Vašimi čtyřnohými přáteli a zvýšenou pozornost při pohybu nejen v této lokalitě.

V případě jakéhokoliv podezřelého nálezu, ponechejte tento na místě a kontaktujte Policii ČR, která celý případ vyšetřuje.

Děkujeme za spolupráci.