Archiv rubriky: Nové události

Oprava toalet v budově školy

Školy byly v době pandemie zavřené, ale v té voděradské se nezahálelo. Na fotografiích se můžete podívat, jak se podařilo zrekonstruovat toalety v prvním patře určené pro žáky ZŠ.

Zimní sousedské posezení

V neděli 16. února uspořádal Obecní úřad Voděrady zimní sousedské posezení. Voděradských občanů dorazilo opravdu hodně – využili příležitosti a popovídali si se sousedy, kamarády i známými, zakousli chlebíček nebo tvarohové koláčky a zatancovali si za hudebního doprovodu kapely Styl Boskovice.

No Images found.

Masopustní průvod

V sobotu 15. února bylo na vesnici veselo. Procházel jí totiž masopustní průvod, který tvořili lékařka, farář, smrtka, krtek, zajíc, cikánka, Shrekova Fiona, čarodějnice, čerti a mnozí další. Peníze se nevybírali jen od voděradských občanů, masopustní průvod se nebál zastavovat projíždějící auta, a dokonce i autobus. Všem maskám děkujeme za účast a voděradským občanům za příspěvky do kasičky.

« 1 z 2 »

Dětský karneval

V sobotu 8. února uspořádaly Kulturní komise a divadelní spolek DIVVOOCH tradiční dětský karneval. Sál kulturního domu zaplnilo celkem 64 masek, které oslavily spolu s Kulturní komisí 25. karneval. Po průvodu masek a společném focení následovalo vystoupení klubu aerobiku ze Sebranic. Připravené byly dvě soutěže – tančení dvojic s balónkem mezi čely nebo nošení pingpongového míčku na lžičce. Kulturní vložkou pak bylo vystoupení voděradských hasičů, kteří oprášili svoji choreografii Pomády. DIVVOOCH zahrál dětem pohádku O Budulínkovi, sálem projela mašinka a vrcholem odpoledne bylo losování 4 dortů. Děkujeme Kulturní komisi a „divvoochům“ za příjemně strávené odpoledne.

« 2 z 3 »

Novoroční ohňostroj

První den roku 2020 se voděradští občané sešli před kulturním domem, aby zhlédli novoroční ohňostroj, který pro ně opět připravil obecní úřad Voděrady. Na úvod přednesl krátké slovo starosta obce Lubomír Lepka, jenž všechny přivítal, popřál vše dobré do nového roku, zejména osobní a pracovní úspěchy. Pak již spustila tradiční hudba, při níž byl odpálen ohňostroj. Jako každý rok bylo setkání při novoročním ohňostroji příležitostí popřát sousedům a známým to nejlepší do nového roku.

Setkání u vánočního stromu a štědrodenní polévka

Poslední akcí letošního kalendářního roku bylo setkání u vánočního stromu se štědrodenní polévkou. Na úvod promluvil starosta obce, po něm vystoupili Matyáš a Markéta Horákovi a Vítězslav a Veronika Kubínovi. Po básničkách se podávala zelňačka, čočková polévka a punč. Obyvatelé obce využili této příležitosti a navzájem si popřáli krásné svátky a všechno dobré do nového roku. S sebou si pak mohli odnést betlémské světlo.

Vánoční turnaj ve stolním tenise

TJ Voděrady uspořádala v sobotu 21. prosince tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise. Jako každý rok se turnaj dělil na dvě části – dopoledne hráli hráči neregistrovaní, odpoledne profesionálové. Dopolední části neregistrovaných se zúčastnilo 33 hráčů. Jedničkou turnaje se stal Roman Dokoupil, na druhém místě se umístil Michal Kaderka a třetí místo vybojoval hráč z Voděrad Tomáš Opluštil. Pořadatelé v této části ocenili i nejmladšího a nejstaršího hráče. Nejmladší mezi účastníky byla Veronika Kubínová, nejstarším účastníkem legendární Antonín Řezníček, který do Voděrad jezdí pravidelně již několik let. Pokračování textu Vánoční turnaj ve stolním tenise

Beseda v knihovně s dětmi ze ZŠ Voděrady

V pátek 20. prosince byli žáci základní školy pozvání do knihovny. Knihovnice Šárka Konečná si pro děti připravila krátkou besedu inspirovanou knihou Daniely Krolupperové Policejní křeček. Děti vyslechly krátkou ukázku o tom, jaký hlavní hrdina, křeček Bruno, je a dozvěděly se, jaký případ pomohl rozlousknout. Na závěr si děti metodou tupování vytvořily své vlastní křečky. Dětské výtvory je možné zhlédnout v běžné otevírací době knihovny.

Vánoční besídka dětské skupiny

V pátek 13. prosince se uskutečnila besídka dětí Dětské skupiny Voděrady. Sluníčka se rozšířila o Bublinky, bylo tedy třeba besídku přesunout do většího prostoru a tím byl kulturní dům. Na úvod besídky promluvila Radka Horáková, která všechny přítomné přivítala. Dále uvedla, že v současné době se řeší otázka, jakým způsobem budou financovány dětské skupiny a zda bude vůbec forma dětské skupiny zachována. Pokračování textu Vánoční besídka dětské skupiny

Pouštění balónků s přáním Ježíškovi

V pátek 13. prosince se voděradské děti spolu se svými rodiči sešly u kulturního domu, aby vypustily balónky s přáním Ježíškovi. Ačkoli bylo pátek třináctého, žádná katastrofa nenastala. Děti si nejprve za pomoci rodičů napsaly svá přání a přivázaly je k balónkům. Poté se všichni přesunuli před kulturní dům a po krátkém úvodu, který přednesla Radka Horáková, všichni hromadně svá přání poslali do světa. Díky větrnému počasí, se přání dostanou k Ježíškovi určitě rychle.