Archiv rubriky: Nové události

Dětský den

Sedmdesát dětí navštívilo v pátek 3. září areál hřiště Pod Lesem, kde Kulturní komise pořádala odložený Dětský den. Pro děti bylo připraveno 10 nejrůznějších soutěží, ve kterých děti prokázaly spoustu dovednosti. Střílely ze vzduchovky, z luku, stavěly komín z kostek, krmily prasátko bonbony, stříkaly z hasičské stříkačky, házely mince do sklenice ve vodě nebo přebíraly knoflíčky podle správné barvy. Po splnění všech soutěží následovala velká odměna. Kulturní komise připravila pro každé dítě balíček sladkostí, děti dostaly barevné míče, pití a mohly si vyzvednout i párek z udírny.

« z 2 »

Výjezdní zasedání senátorů v dětské skupině

Dětská skupina Voděrady přivítala ve čtvrtek 12. srpna 2021 zástupce Senátu napříč politickým spektrem v rámci výjezdního zasedání Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Po prohlídce zařízení a pozdravení dětí jsme hodinu diskutovali na velmi aktuální téma v posledních letech, a to na situaci dětských skupin s ohledem na právě schvalovanou novelu o dětských skupinách.

Zástupci Senátu se velmi zajímali o fungování dětských skupin obecně, i na malých vesnicích. Diskuze byla pro všechny velice přínosná. Pan senátor Fischer (kandidát na prezidenta v roce 2018) děkoval za to, že si mohl provoz DS prohlédnout a za osvětlení celé problematiky týkající se dětských skupin. Senátorům se návštěva velmi líbila a odjížděli spokojeni.

Pouťové oslavy

V sobotu 14. srpna vypukly v areálu Pod Lesem pouťové oslavy. Jako vždy započaly Memoriálem Jiřího Švancary pro starší pány 35+. Turnaje se zúčastnily týmy Voděrad, Drnovic, Skalice nad Svitavou a nově také Kunštátu. Ač byly do posledně jmenovaného týmu vkládány velké „naděje“, nepodařilo se mu porazit tradičního vítěze – hráče Drnovic. Výsledková listina tak opět ukázala na prvním místě Drnovice, které vyhrály finálový zápas nad Skalicí. Třetí místo vybojoval Kunštát a poslední místo obsadily bohužel Voděrady. Večer následovala diskotéka s DJ Blasterem. V neděli si mohli voděradští občané zajít na kolotoče umístěné u areálu Pod Lesem, osvěžit se studeným pivem či točenou limonádou, od 17:30 pak mohli fandit při fotbalovém utkání 3. třídy mužů.

« z 2 »

Tenisový turnaj

TJ Voděrady uspořádala v pondělí 5. července tenisový turnaj Voděrady Open. Turnaje dvojic se zúčastnilo celkem 14 hráčů, kteří se utkali na tenisovém kurtu u KD. Na třetím místě se umístila dvojice David Mrázek a Lukáš Kotouček, druhé místo vybojovali Tomáš Opluštil a Libor Klimeš. Vítězi turnaje se stali Jaroslav Alexa a Lubomír Vališ, který vystřídal zraněného Antonína Zachovala.

Kácení máje

Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu 29. května 2021 tradiční kácení máje, letos v netradičním hávu. V parku byla připravena pro děti překážková dráha pro kola a koloběžky, dále si děti mohly prohlédnout hasičskou techniku a zkusit si zašroubovat hadice. U dětí vyhrálo stříkání hasičskou stříkačkou a ježdění v hasičském autě. Na posledně dvě jmenované aktivity se dokonce stály fronty. Občerstvení zajišťovala hospůdka Na Návsi. Po páté hodině pak přišel okamžik, na který všichni čekali – losování. Nejprve se losoval fotbálek pro čtyři osoby, až jako druhá na řadu přišla májka. Výhercem se stal pan hajný Fiedor, ale ten s díky odmítl a dal šanci druhým. Na druhý pokus vyhrál májku Jan Novák, který si ji i sám skácel. V koruně májky pak děti objevily schovaný přívěsek, za který si Vendula Havelková odnesla polštářek s hasičskou tematikou.

« z 2 »

Jak jsme na jaře uklízeli

Dne 17. dubna byla vyhlášena akce Ukliďme Česko, ukliďme Voděrady. Kvůli špatnému počasí byla ovšem akce zrušena. I tak se asi 10 voděradských občanů rozhodlo, že půjde uklízet. Uklidili celou trasu od začátku obce k silnici R43. Celkem nasbírali 4 pytle nepořádku.

Hned 24. dubna se v úklidu pokračovalo, protože uklízet vyrazili Švancarovi. Nasbírali asi 10 obrovských pytlů plastů, igelitů, kabelů a také 7 pneumatik v tělese staré Hitlerovy dálnice. Ráda bych jim touto cestou poděkovala za jejich aktivitu.

Třetí fáze úklidu nastala 1. května 2021. U kulturního domu se v 9 ráno sešlo 14 dobrovolníků, kteří chtěli v započaté práci pokračovat. Podařilo se uklidit příjezdové cesty od Sebranic, od Drnovic, Poustka i cestu ke hřišti. Hlavně jsme se ale soustředili na tzv. autostrádu, ze které bylo odvezeno 20 pytlů odpadu. Zarážející bylo především obrovské množství POUŽITÝCH DĚTSKÝCH PLENEK, které byly vyhozeny na autostrádě. Dále jsme nalezli množství sklenic, plechovek, koberců z aut, koberců, trubek, gumových podložek, bot, kachliček, žárovek, kabelů a dalších věcí. Domnívám se, že v době, kdy má každý doma popelnici a v obci funguje sběrný dvůr, není potřeba tento odpad vyhazovat do přírody!

V tělese Hitlerovy dálnice jsme uklízeli asi 3 hodiny. Na fotografiích můžete porovnat, k jakému posunu došlo. Přesto nebylo v našich silách vysbírat všechen nepořádek, který ležel na dně. Pokud budete mít někdo čas, náladu nebo chuť, stavte se na obecním úřadě, vyzvedněte si tam pytle a běžte uklízet. Příroda nám to vrátí. 🙂

V úklidu tohoto prostoru se bude určitě pokračovat i v dalších ročnících akce Ukliďme Česko, ukliďme Voděrady.

Na závěr děkuji všem dobrovolníkům, kteří se do úklidu zapojili. Speciální poděkování patří rodině Kudláčkových, kteří na svážení nepořádku půjčili svoji „Lucinku“.

Šárka Konečná

P. S.: Kdyby chtěl někdo vyrazit na autostrádu, neberte s sebou prosím děti.

Mikuláš, čert a anděl

V sobotu 5. prosince se Mikuláš, anděl a čerti vydali průvodem po obci, aby vystrašili všechny hříšníky z řad voděradských dětí. Hříšníků bylo letos tolik, že se museli rozdělit na dvě skupiny – jedna vyšla od hasičské zbrojnice, prošla Hálii a dolní konec obce až k rybníku. Druhá skupina vyrazila ze stejného místa na Poustka. Letos si čerti nikoho neodnesli, Mikuláš ale slíbil, že bude chování dětí pozorovat celý rok, doufejme tedy, že už budou děti hodné. Vehementně to letos čertům slibovaly.

Volby do krajského zastupitelstva

V pátek 2. října a v sobotu 3. října proběhly v České republice volby do krajského zastupitelstva. Letos za velmi přísných bezpečnostních opatření. Volební komise musela mít nasazené rukavice a roušky, voliči docházeli do místnosti v rouškách, dezinfikovali si ruce a museli dodržovat dvoumetrové rozestupy. Volební účast ve Voděradech dosáhla 33, 65 %.  Výsledky voleb naleznete na těchto stránkách:

https://volby.cz/pls/kz2020/kz4?xjazyk=CZ&xnumnuts=6201

Ukliďme Česko, ukliďme Voděrady

Dvacet dobrovolníků se v sobotu 19. září sešlo u kulturního domu, aby se zúčastnilo akce „Ukliďme Česko, ukliďme Voděrady.“ Původní dubnový termín byl kvůli koronaviru zrušen, úklid tím pádem ale vyšel na celosvětový úklidový den. Za organizátory bych ráda poděkovala všem, kteří se zúčastnili. Celkem se nasbíralo asi 20 kg železa, 4 pytle plastů a 5 pytlů odpadu smíšeného. Železo bylo umístěno do sběrného dvora za kulturním domem, plasty skončily ve žlutém kontejneru a smíšený odpad bude odvezen spolu s velkoobjemovým odpadem. Děkujeme obci Voděrady a TJ Voděrady za podporu.

Vítání občánků

V neděli 6. září bylo do voděradské obce přivítáno šest nových občánků – šest chlapců.