Archiv rubriky: Nové události

Novoroční ohňostroj

První den roku 2020 se voděradští občané sešli před kulturním domem, aby zhlédli novoroční ohňostroj, který pro ně opět připravil obecní úřad Voděrady. Na úvod přednesl krátké slovo starosta obce Lubomír Lepka, jenž všechny přivítal, popřál vše dobré do nového roku, zejména osobní a pracovní úspěchy. Pak již spustila tradiční hudba, při níž byl odpálen ohňostroj. Jako každý rok bylo setkání při novoročním ohňostroji příležitostí popřát sousedům a známým to nejlepší do nového roku.

Setkání u vánočního stromu a štědrodenní polévka

Poslední akcí letošního kalendářního roku bylo setkání u vánočního stromu se štědrodenní polévkou. Na úvod promluvil starosta obce, po něm vystoupili Matyáš a Markéta Horákovi a Vítězslav a Veronika Kubínovi. Po básničkách se podávala zelňačka, čočková polévka a punč. Obyvatelé obce využili této příležitosti a navzájem si popřáli krásné svátky a všechno dobré do nového roku. S sebou si pak mohli odnést betlémské světlo.

Vánoční turnaj ve stolním tenise

TJ Voděrady uspořádala v sobotu 21. prosince tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise. Jako každý rok se turnaj dělil na dvě části – dopoledne hráli hráči neregistrovaní, odpoledne profesionálové. Dopolední části neregistrovaných se zúčastnilo 33 hráčů. Jedničkou turnaje se stal Roman Dokoupil, na druhém místě se umístil Michal Kaderka a třetí místo vybojoval hráč z Voděrad Tomáš Opluštil. Pořadatelé v této části ocenili i nejmladšího a nejstaršího hráče. Nejmladší mezi účastníky byla Veronika Kubínová, nejstarším účastníkem legendární Antonín Řezníček, který do Voděrad jezdí pravidelně již několik let. Pokračování textu Vánoční turnaj ve stolním tenise

Beseda v knihovně s dětmi ze ZŠ Voděrady

V pátek 20. prosince byli žáci základní školy pozvání do knihovny. Knihovnice Šárka Konečná si pro děti připravila krátkou besedu inspirovanou knihou Daniely Krolupperové Policejní křeček. Děti vyslechly krátkou ukázku o tom, jaký hlavní hrdina, křeček Bruno, je a dozvěděly se, jaký případ pomohl rozlousknout. Na závěr si děti metodou tupování vytvořily své vlastní křečky. Dětské výtvory je možné zhlédnout v běžné otevírací době knihovny.

Vánoční besídka dětské skupiny

V pátek 13. prosince se uskutečnila besídka dětí Dětské skupiny Voděrady. Sluníčka se rozšířila o Bublinky, bylo tedy třeba besídku přesunout do většího prostoru a tím byl kulturní dům. Na úvod besídky promluvila Radka Horáková, která všechny přítomné přivítala. Dále uvedla, že v současné době se řeší otázka, jakým způsobem budou financovány dětské skupiny a zda bude vůbec forma dětské skupiny zachována. Pokračování textu Vánoční besídka dětské skupiny

Pouštění balónků s přáním Ježíškovi

V pátek 13. prosince se voděradské děti spolu se svými rodiči sešly u kulturního domu, aby vypustily balónky s přáním Ježíškovi. Ačkoli bylo pátek třináctého, žádná katastrofa nenastala. Děti si nejprve za pomoci rodičů napsaly svá přání a přivázaly je k balónkům. Poté se všichni přesunuli před kulturní dům a po krátkém úvodu, který přednesla Radka Horáková, všichni hromadně svá přání poslali do světa. Díky větrnému počasí, se přání dostanou k Ježíškovi určitě rychle.

Charitativní představení vyneslo 14 233 Kč

Divadelní spolek DIVVOOCH se v loňské sezóně rozhodl věnovat výtěžek z jednoho představení na dobrou věc a letos v nově vzniklé tradici pokračoval. Na charitativním představení v neděli 8. prosince vybrali ochotníci krásných 14 233 Kč, které poputují Psí záchytné stanici v Boskovicích. Dle slov zástupkyně stanice Adély Adámkové budou prostředky použity na nákup ohřívacích misek na vodu a na zateplení kotců pro psy.

 

Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka

V neděli 1. prosince uspořádaly Obecní úřad Voděrady, Sbor pro občanské záležitosti a SDH Voděrady slavnostní Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášskou nadílku. Úvodního slova se ujala Lenka Plevačová, která všechny přítomné přivítala a uvedla starostu obce, jenž zapálil první svíci na adventním věnci. Po něm už dostaly prostor děti. Zazpívaly vánoční písně a zarecitovaly básničky. Zvoněním zvonků nám také rozsvítily vánoční strom na návsi. Pokračování textu Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka

Vánoční jarmark

V sobotu 30. listopadu uspořádal Obecní úřad Voděrady a Sbor pro občanské záležitosti vánoční jarmark. Všechny přítomné přivítala místostarostka obce Zdena Watermanová. Návštěvníci si pak mohli prohlédnout připravené stánky s medem, medovinou, oblečením pro děti, sušenkami, trubičkami, marmeládami, taškami či vánočními svícny. Ve tři hodiny v sále utichl všechen ruch, protože přijelo divadlo KUFR a zahrálo „Vánoční hru aneb Co andělé zvěstovali.“ Pokračování textu Vánoční jarmark

Divadlo Sněhurka a sedm trpaslíků

Divadelní spolek DIVVOOCH nastudoval pro letošní divadelní sezónu pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. I když se jedná o pohádku, kterou každý zná, ochotníci do ní dokázali vložit mnoho nového. Ocenit musíme zejména hudební doprovod, o který se postaraly Markéta Švancarová, Martina Španělová a Monika Zouharová. Určitě se přijďte podívat na reprízy tohoto představení, které jsou naplánovány na sobotu 7. prosince a neděli 8. prosince. Na nedělním představení 8. prosince budete moci přispět na psí záchytnou stanici v Boskovicích.

« 1 z 2 »