Archiv rubriky: Nové události

Vítání občánků

V neděli 20. listopadu byli do naší obce přivítáni dva noví občánci – Kristýna Burešová a Čeněk Kudláček.

Vyhlášení soutěže Jižní Morava čte

V sobotu 19. listopadu byli na Vánočním jarmarku vyhlášeni výherci soutěže Jižní Morava čte, kterou pořádá Moravská zemská knihovna v Brně. Letos se tvořilo na téma Co vypráví voda.

V kategorii volné tvorby pro mateřské školy a 1. a 2. třídy škol základních se umístil na prvním místě Jakub Němeček, druhé místo obsadil Pavel Švec a na třetím místě byla Natálie Hejčová.

V kategorii volné tvorby pro děti 3. až 5. tříd ZŠ získal první místo Dominik Cvrkal, druhé místo Jiří Fiedor a třetí místo obsadil Petr Šeďa.

Poslední kategorii, kterou jsme vyhlašovali, byla kategorie literární pro 4. a 5. ročníky ZŠ. Vyhrál ji Petr Šeďa na druhém místě následovaný Matyášem Horákem a třetím místem byla oceněna práce Vítězslava Kubína.

Soutěž spolufinancoval Jihomoravský kraj.

Vánoční jarmark

V sobotu 19. listopadu uspořádal Sbor pro občanské záležitosti vánoční jarmark. Prodejci nabízeli například produkty z medu, perníčky, marmelády a pečené čaje, adventní věnce nebo dřevěné nádoby. Součástí programu bylo rovněž vyhlášení soutěže Jižní Morava čte.

« z 2 »

Loučení s letním časem

Dne 21. 10. 2022 se voděradské děti navzdory nepříznivému počasí rozloučily s letním časem. Základní škola a dětská skupina si pro děti připravily odpoledne plné úkolů a aktivit a to včetně tradičního lampionového průvodu. Děti si mohly vytvořit vlastní medaile, nechat si pomalovat obličej strašidelnými motivy nebo si házením šišek a odvozem dýní zasloužit sladkou odměnu. Pod lípou byl připraven malý fotokoutek, kde si rodiče mohli zrealizovat pomocí připravených dekorací vlastní podzimní focení. Po setmění už však děti rozsvítily své lampiony a všichni společně se vypravili po Starých Poustkách přes les plný duchů do areálu Pod Lesem, kde si mohl každý u ohně opéct špekáček. Na zahřátí byl k dispozici pro děti čaj a pro dospělé svařené víno.

« z 2 »

Hasičská taneční zábava se skupinou Arcus

Omladinu z blízkého i vzdálenějšího okolí přilákala taneční zábava, kterou v sobotu 1. října pořádali voděradští hasiči. Na atmosféru se můžete podívat na přidaných fotografiích.

« z 2 »

Volby do obecního zastupitelstva a do Senátu Parlamentu ČR

V pátek 23. září a v sobotu 24. září mají voděradští občané možnost volit své zástupce do obecního zastupitelstva a Senátu Parlamentu ČR.

Drakiáda

Celkem 55 dětí se v pátek 23. září zúčastnilo drakiády na Nových Poustkách. Heslem letošního ročníku bylo běhání, protože vítr bohužel nefoukal. Kdo chtěl dostat draka do povětří, musel mu pomoci svou silou. Brzy se to na louce hemžilo pobíhajícími dětmi a nízko vlajícími draky. Děti ze základní školy a dětské skupiny si pak pro rodiče připravily malé hudební vystoupení. Žáci ZŠ zazpívali písničku Září a děti ze Sluníčka a Bublinek písničku o  dalších ročních obdobích. Za odměnu dostali všichni účastníci medaili a lampion, který mohou využít na říjnovém lampionovém průvodu.

Beseda k projektu Jižní Morava čte v dětské skupině

Na začátku září u nás ve Voděradech odstartoval projekt Jižní Morava čte. V rámci tohoto projektu byla uspořádána beseda nejen v základní škole, ale krátký program o vodě byl připraven i pro děti z dětské skupiny Sluníčko a Bublinky. Ve Sluníčku jsme si o vodě povídali, ukázali jsme si, jak voda teče a tak jsme roztančili rozinky. Pak jsme se i s Bublinkami vydali na návštěvu knihovny. Tam jsme si povyprávěli, kde je dětské oddělení a jak si mohou děti knihy půjčit.

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.

Beseda v ZŠ k projektu Jižní Morava čte

Dne 1. září byla ve voděradské knihovně vyhlášena soutěž Jižní Morava čte, jejímž letošním hlavním tématem je voda. Proto si knihovnice Šárka Kudláčková připravila pro děti ze ZŠ Voděrady besedu na toto téma. Na začátku se opakovalo a zjišťovalo, co všechno děti o vodě vlastně ví. Pak si zahrály hru štronzo a to už vše směřovalo k pokusům s vodou. Nejprve jsme si společně vytvořili lávovou lampu, pak děti roztancovaly rozinky a nakonec zkoumaly, jestli má sůl ve vodě nějaký vliv.

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.

První školní den

Ve čtvrtek prvního září ožila voděradská základní škola a ve svých prostorách přivítala všechny žáky a dva nové prvňáčky, Teresku a Ondru. Start nového roku to byl stylový, protože žáci vypluli na společné lodi vstříc novým kamarádům, zážitkům a hlavně vědomostem. Na palubě je přivítala ředitelka školy spolu s místostarostkou obce. Popřáli jim šťastnou cestu, mnoho hezkých zážitků, nové kamarády a radost z nových poznatků. Plavbu zahájila Tereska, která v parníku obeplula celou třídu a zazvonila školním zvonkem. Pomohl jí Ondra, který rovněž zazvonil na cestu, a loď nového školního roku tak mohla bezpečně vyplout z přístavu. Na jejich plavbě přejeme žákům samé jedničky.