Hlášení obecního rozhlasu ze dne 23.5.2023- napouštění bazénů

Vážení spoluobčané,

v naší obci i nadále trvá nedostatek vody ve vodních zdrojích.
Proto s provozovatelem, VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, bylo
dohodnuto, že nám bude umožněno regulovaně napouštět bazény. Aby
byla zachována plynulá dodávka vody pro všechna odběrná místa v
obci, je bezpodmínečně nutné dodržet následující pravidla:
Majitel nemovitosti nejprve zavolá na vodárenský dispečink,                                                          tel. 734 692 777, a pokud to dispečer vyhodnotí jako možné, lze napustit                             max. 5 m³/ přípojku a den. Dopuštění bazénu je možné opakovat i
další den, ale opět po výslovném povolení z vodárenského
dispečinku. V případě zhoršené situace Vám bude volat dispečer
nazpět a žádat zastavení napouštění bazénu.