Hlášení obecního rozhlasu ze dne 25. 9. 2023

Od ponděli 2. 10. 2023 začíná cvičení žen v pravidelném čase pondělí a středa od 19:00 do 20:00 hod. Zveme všechny ženy a dívky, přijďte mezi nás rozhýbat svá těla.

V pátek 29. září 2023 nebudou úřední hodiny na obecním úřadě.

Od čtvrtka 28.9.2023 do  soboty 30.9.2023 budou po obci rozmístěny kontejnery na zeleň a to na Poustkách, v parku a na dolním konci. Znovu upozorňujeme, že do kontejneru nepatří větve ani žádný obalový materiál. Současně upozorňujeme občany, že do kontejneru na bioopad nepatří odpad živočišného původu, např. uhynulá zvířata.

V sobotu 14. října bude svoz nebezpečného odpadu. Občané mohou ukládat odpad do sběrného dvora v sobotu 30. září 2023  a 7. října 2023.

Našel se svazek klíčů, kdo z občanů ho ztratil, může si vyzvednout na obecním úřadě.