Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Voděrady

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamujeme, že níže uvedené dokumenty naleznete na internetových stránkách obce Voderady www.voderady.cz v sekci  – rozpočtové dokumenty. V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v úředních hodinách na úřadu obce Voděrady.