Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření – Svazek obcí Vodovod Marek

Oznámení o zveřejnění dokumentů

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamujeme, že níže uvedené dokumenty naleznete na internetových stránkách městyse Lysice www.lysice.czv sekci členství ve svazcích –dobrovolný svazek obcí Marek. V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v úředních hodinách na úřadu městyse Lysice