Poplatky za obecní systém odpadového hospodářství a poplatky ze psů

Na základě obecně závazné vyhlášky obce Voděrady se vybírají poplatky za obecní systém odpadového hospodářství a poplatky ze psů. V roce 2023 činí sazba poplatku za popelnici 750 Kč za osobu s trvalým pobytem ve Voděradech a 750 Kč za rekreační stavbu. Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa 150 Kč.                                                              Poplatky mohou občané platit v hotovosti v úředních hodinách Obecního úřadu nebo na účet obce číslo 184 723 878/0300. Do var.symbolu uveďte prosím číslo domu a do poznámky jméno plátce. Úhrada poplatků musí být provedena do 31. března 2023.