Provozní řád kulturního domu

S účinností od 17. 3. 2023 byl vydán nový provozní řád pro kulturní dům, který je veřejně dostupný na nástěnce ve vstupu do kulturního domu. Provozní řád je rovněž dostupný zde