Informační leták HZS – prevence proti požárům

Hasičský záchranný sbor České republiky – informační leták, prevence proti požárům, které souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku.

leták HZS